Ημερίδα με θέμα Βιολογική Γεωργία και Εκπαίδευση

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Βιολογική Γεωργία αποτελεί την απάντηση στις συμβατικές μορφές γεωργίας, που βασίζονται σε μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εντατική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που οδηγούν σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα.

Η αυξημένη ζήτηση των προϊόντων της Βιολογικής Γεωργίας οδηγεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανάγκη εξειδίκευσης των επιστημόνων και επαγγελματιών που ασχολούνται με αυτή.

Το θέμα της εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, συμβούλων, γεωπόνων αλλά και των ίδιων των παραγωγών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και για την διαρκή ενημέρωση/κατάρτιση των εμπλεκομένων στις τεχνολογικές εξελίξεις του χώρου αυτού.

Η παρούσα ημερίδα έχει ως σκοπό να αποτελέσει ευκαιρία συνάντησης και διαλόγου επιστημόνων και ειδικών από όλη την Ευρώπη, που ασχολούνται με την εκπαίδευση σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας.

Η ημερίδα διεξάγεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιερά Οδός 75) στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου.

Αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τη διερεύνηση της θέσης της Βιολογικής Γεωργίας στο χώρο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, να επισημάνει τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε διάφορες χώρες και να προτείνει βιώσιμες λύσεις που θα οδηγήσουν στη προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme), υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας και των Ευρωπαϊκών έργων Leonardo da Vinci Organic.Balkanet (http://www.organic-balkanet.eu), Organic.Mednet (http://www.organic-mednet.eu) και CerOrganic  http://www.cerorganic.eu).

Οι ομιλητές θα είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης από ολόκληρη την Ευρώπη και η γλώσσα εργασίας τα αγγλικά.

Σκοπός της Ημερίδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών, έθεσε το 2004 την εκπαίδευση σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας ως σημαντικό στόχο για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού μοντέλου γεωργίας. Επιπλέον, η Βιολογική Γεωργία υποστηρίζεται έμπρακτα από την Ε.Ε. μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τα Βιολογικά Τρόφιμα και τη Γεωργία.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Βιολογικής Γεωργίας, η παρούσα ημερίδα έχει ως σκοπό να αποτελέσει ευκαιρία συνάντησης και διαλόγου επιστημόνων και ειδικών από όλη την Ευρώπη, που ασχολούνται με την εκπαίδευση σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας.

Στόχοι της Ημερίδας

•Να αποτυπωθεί η τρέχουσα εμπειρία από την εκπαίδευση στη Βιολογική Γεωργία σε Πανεπιστημιακό επίπεδο, μέσω ενδεικτικών προγραμμάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου.

•Να αποτυπωθούν/συζητηθούν οι ανάγκες της επαγγελματικής κατάρτισης στο χώρο της Βιολογικής Γεωργίας.

•Να συζητηθεί ο ρόλος της τεχνολογίας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης & επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας.

•Να τεθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τον καθορισμό του ρόλου του Συμβούλου Βιολογικής Γεωργίας, σχετικά με την απαιτούμενη θεωρητική του εκπαίδευση & τεχνική του κατάρτιση.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται προεγγραφή με τη συμπλήρωση  σχετικής φόρμας.

Πληροφορίες για την ημερίδα :

Δρ. Βασίλειος Πρωτονοτάριος
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
Τηλ : 210-7474263 / email: vprot@aua.gr

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια