Αξιολόγηση επιχειρήσεων βάσει του νέου Προτύπου για την ΕΚΕ

0
46

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με την εξειδικευμένη γνώση και την πολύχρονη πείρα του στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), έχει σχεδιάσει ένα καινοτόμο και προηγμένο εργαλείο για την αυτό-αξιολόγηση των επιχειρήσεων βάσει του νέου προτύπου ISO26000 για όλες τις εταιρείες που έχουν ήδη πιστοποιημένα συστήματα ISO

Το εργαλείο αυτό σχετίζεται με τους στόχους που έχει θέσει ο οργανισμός για την Εταιρική του Υπευθυνότητα και τους συσχετίζει με τις κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν ISO26000. Στόχος του εργαλείου είναι ο εντοπισμός των δυνατών και σημείων προς βελτίωση ενός οργανισμού καθώς και η ενσωμάτωση των αρχών εταιρικής υπευθυνότητας που προκύπτουν από το πρότυπο στην εταιρική στρατηγική του οργανισμού.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των επιτυχημένων διεθνών Πιστοποιημένων προγραμμάτων του CSE “Αccredited CSR Practitioner” & GRI  για την έκδοση Εκθέσεων Αειφορίας βάσει του προτύπου G3 του GRI, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις απαιτήσεις του ISO -26000  και για  τη προστιθέμενη αξία που μπορεί να αποφέρει στην απόδοση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CSE έχουν παρακολουθήσει δεκάδες στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως σε περισσότερες από 22 χώρες . Ο επόμενος κύκλος των ανοιχτών σεμιναρίων Certified CSR Practitioner Workshop θα υλοποιηθεί στην Αθήνα στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2011, ενώ για την έκδοση Εκθέσεων Αειφορίας στην Αθήνα στις 21 & 22 Φεβρουαρίου 2011.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του CSE για μια πλήρη λίστα όλων των προγραμματισμένων σεμιναρίων www.cse-net.org ή επικοινωνήστε με την κα Αγλαία Ντίλη (τηλ 2108085565)

econews

Σχόλια