Κανκούν: μια νέα αρχή για το Κλίμα

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Μετά την ολοκληρωτική αποτυχία της Κοπεγχάγης, οι χώρες του ΟΗΕ πρέπει να αφήσουν τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα τους στην άκρη και να δουλέψουν από κοινού για μία παγκόσμια συμφωνία αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Greenpeace.

Ξεκίνησε στο Κανκούν του Μεξικού η φετινή Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα.

Η περυσινή διάσκεψη στην Κοπεγχάγη κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία, αφού οι ηγέτες του πλανήτη αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και απέτυχαν να συμφωνήσουν σε μία δίκαιη, φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική συμφωνία.

Το «Σύμφωνο της Κοπεγχάγης» που προέκυψε βασίζεται σε εθελοντικές προσπάθειες κρατών να μειώσουν τις εκπομπές τους (δηλαδή δεν είναι νομικά δεσμευτική), οι οποίες ακόμα και αν εφαρμοστούν δεν αρκούν για να αποτρέψουν τις κλιματικές αλλαγές!

Είναι γεγονός ότι πέρυσι στην Κοπεγχάγη, οι παγκόσμιοι ηγέτες διέψευσαν τις ελπίδες της κοινωνίας των πολιτών, που περίμενε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διετής προσπάθεια που ξεκίνησε το 2007 στο Μπαλί της Ινδονησίας.

Αν και πλέον η επίτευξη μίας φιλόδοξης, δίκαιης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας στο Κανκούν του Μεξικού είναι πρακτικά αδύνατη – μόλις ένα χρόνο μετά την Κοπεγχάγη – ωστόσο μπορούν να γίνουν κάποια μικρά αλλά πολύ σημαντικά βήματα προκειμένου να επανέλθουν σε τροχιά οι κλιματικές διαπραγματεύσεις και να προκύψει μία ουσιαστική συμφωνία στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Κυρίως τα κράτη θα πρέπει να  αναγνωρίσουν την ανεπάρκεια του περυσινού Συμφώνου της Κοπεγχάγης και να θέσουν στόχους μείωσης των εκπομπών βάσει των υποδείξεων της κλιματικής επιστήμης.

Πιο συγκεκριμένα, τα πέντε βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν στο Κανκούν:

1. Θέσπιση μακροπρόθεσμου στόχου για περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C και συμφωνία για αναθεώρηση του στόχου σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα.

2. Αναγνώριση της ανεπάρκειας των σημερινών στόχων μείωσης των εκπομπών και καθορισμός νέας διαδικασίας για τη γεφύρωση του χάσματος των γιγατόνων CO2 που απαιτούνται για τον περιορισμό της θερμοκρασίας υπό τους 2°C.

3. Δημιουργία νέου Ταμείου για το Κλίμα (Climate Fund) υπό τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC).

4. Δημιουργία καινοτόμων πηγών μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.

5. Αποτελεσματική συμφωνία για την προστασία των τροπικών δασών του πλανήτη.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια