Η αυξημένη ζήτηση φυσικών πόρων επιζήμια για την Ευρωπαϊκή οικονομία

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η αυξανόμενη ζήτηση πόρων παγκοσμίως, εξαιτίας της ανόδου της κατανάλωσης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, υποσκάπτει τα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Ο ΕΟΠ υπογράμμισε πως δεν υπάρχουν «εύκολες λύσεις» και κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη, εταιρείες, πολίτες και κέντρα εξουσίας να δουλέψουν από κοινού για την εξεύρεση λύσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, όπως η διεύρυνση των προστατευόμενων περιοχών και των οικοσυστημάτων στο 18% της επιφάνειας της «γηραιάς ηπείρου».

Ωστόσο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τέθηκαν δεν στέφθηκαν με επιτυχία, μεταξύ άλλων η ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας, η οποία επηρεάζεται άμεσα από την ανθρώπινη δραστηριότητα όπως η γεωργία, η δασοπονία ή αλιεία και η αστικοποίηση.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εκρηκτική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού άνω των 9 δισεκατομμυρίων την επόμενη σαραντακονταετία συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, με τον ανταγωνισμό για οικονομική ευημερία, επιβίωση και αναζήτηση πόρων να γίνεται αμείλικτος.

Στη μελέτη του ο ΕΟΠ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

·    Η συνεχιζόμενη εξάντληση  του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης και των οικοσυστημάτων της εντέλει θα «υποσκάψει τα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα αποσαθρώσει την κοινωνική συνοχή».

·    Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις δεσμεύσεις που θέτει το Πρωτόκολλο του Κυότο, αλλά οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου «απέχουν παρασάγγες από το σημείο διατήρησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα 2 βαθμών Κελσίου άνω της ‘προβιομηχανικής εποχής’».

·    Παρά την καθιέρωση ενός εκτεταμένου δικτύου προστατευομένων περιοχών η ΕΕ δεν έχει πετύχει τους στόχους της για την ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας.

·    Είναι εφικτή μια αποδοτικότερη και ασφαλέστερη εκμετάλλευση πόρων, με σκοπό να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ σε φυσικούς πόρους και να υποστηριχθεί η λήψη και εφαρμογή καινοτόμων μέτρων και λύσεων.

Για το econews

Newslink

Σχόλια