ΕΛΠΕ: για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλεσε ο Γιαννίτσης

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να πραγματοποιήσει στοχευμένες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξέφρασε ο πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων Τάσος Γιαννίτσης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Η ώρα της ελληνικής οικονομίας».

«Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να επικεντρωθεί στην επιλεκτική ανάπτυξη ορισμένων εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών» είπε ο κ. Γιαννίτσης επικαλούμενος τα παραδείγματα χωρών, όπως η Βραζιλία στα βιοκαύσιμα, η Δανία στα αιολικά και η Ισπανία στα φωτοβολταϊκά.

Ο κ. Γιαννίτσης αναφέρθηκε ενδεικτικά σε ένα συντονισμένο πρόγραμμα επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών φορέων και της εγχώριας βιομηχανίας, που θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και παραγωγή:

·    Ανεμογεννητριών μικρής ισχύος (μέχρι 50kW),
·    Τεχνολογίας ηλιοθερμικών συστημάτων,
·    Τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για εφαρμογές ηλεκτροκίνησης και διαχείρισης έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων,
·    Φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε συνεργασία με ξένους κατασκευαστικούς οίκους, με στόχο τον εφοδιασμό της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής αγοράς,
• Προϊόντων με οικολογικό σήμα,
·    Οικοδομικών υλικών με φιλικές ενεργειακές ή περιβαλλοντικές ιδιότητες.

Αντίστοιχα, η εκμετάλλευση του πλούσιου ενεργειακού δυναμικού της Ελλάδας, θα μπορούσε σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΕΛΠΕ να βασιστεί στην εγκατάσταση:

·    Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα) στα νησιά μας, με ταυτόχρονη καλωδιακή διασύνδεσή τους για τη διοχέτευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική χώρα,
·    Υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ηλεκτρικά αυτόνομα νησιά, με παράλληλη αποθήκευση ενέργειας καθώς η τεχνολογία αυτή αναμένεται να εξελίσσεται συνεχώς,
·    Συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (έξυπνα κτίρια) με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο κ. Γιαννίτσης έκανε ειδική μνεία στις κοινωνικές και περιβαλλοντικά φιλικές δράσεις των ΕΛΠΕ οι οποίες συνοψίζονται στις κάτωθι:

α) Επενδύσεις ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ σε έργα αναβάθμισης των διυλιστηρίων με στόχο την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών για την παραγωγή του ίδιου όγκου καυσίμων, αλλά φιλικότερων προς το περιβάλλον και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Από την μετατροπή αυτή προκύπτει μείωση εκπομπών SO2 από τα παραγόμενα καύσιμα της τάξης των 150.000 τόνων ετησίως.

β) Μείωση συνολικών εκπομπών SO2 από το έργο διϋλισης της ΕΛ.ΠΕ. κατά 60% και είναι 65% χαμηλότερες από τα ποσοτικά όρια που έχει καθορίσει η πολιτεία.

γ) Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, από το 1988 στον Ασπρόπυργο και από το 2007 στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούν στα διυλιστήριά μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας, που καλύπτουν το 48% των αναγκών μας και με τις οποίες αποφεύγεται η εκπομπή 330 χιλ. τόνων περίπου CO2 ετησίως.

δ) Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η Ελληνικά Πετρέλαια έχει ως στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ηλεκτροπαραγωγής στα επόμενα χρόνια, που θα συμβάλει και στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο ομίλου, και, επιπλέον, θα οδηγήσει σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 250.00-500.00 τόνους ετησίως.

ε) Στον τομέα των βιοκαυσίμων ήδη από το 2006 ο όμιλος δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και την εμπορία στην ελληνική αγορά, ενώδιερευνούμε ευκαιρίες στα βιοκαύσιμα 2ης και 3ης γενιάς, με στόχο την εκμετάλλευση των συνεργιών με τη δραστηριότητα της διύλισης και της εμπορίας πετρελαιοειδών.

στ) Τέλος, η Ελληνικά Πετρέλαια αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια συνεχή διαφοροποίηση της θέσης της στον ενεργειακό χώρο, ήδη εξετάζει διάφορα σενάρια για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες ενέργειας και κίνησης, μέσα στην επόμενη 10ετία, όπως πχ. η ηλεκτροκίνηση, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και η παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της αλλά και τις υφιστάμενες υποδομές μας.

Για το econews

Newslink

Σχόλια