ΔΕΗ: αυξάνει την υδροηλεκτρική παραγωγή για λόγους ασφαλείας

0
27

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως οι πολύ αυξημένες εισροές στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τα ήδη πολύ υψηλά για την εποχή υδατικά αποθέματα, καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την ασφάλεια των φραγμάτων, αποφυγή πλημμυρών κλπ.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται μια σημαντική αύξηση της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής κατά την προσεχή περίοδο.

Για να καταστεί εφικτή η απαιτούμενη αυξημένη συμμετοχή των Υδροηλεκτρικών Μονάδων στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα, η ΔΕΗ  θα συνεργαστεί με το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), σύμφωνα με τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας, τα μέτρα αυτά κατ΄ ουδένα τρόπο θα επηρεάσουν την ομαλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες της ΔΕΗ για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται να ληφθούν αυτά.

Υπενθυμίζεται πως η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει σήμερα 13 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε λειτουργία και κατασκευάζει 4 επί πλέον. Ταυτόχρονα, 3 νέα έργα έχουν λάβεί άδεια παραγωγής.

Για το i-live news

Newslink

Σχόλια