Νόμιμος ο ΧΥΤΑ νοτίου Πηλίου

0
25

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Την άδεια απόθεσης στερεών αποβλήτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) νοτίου Πηλίου στη θέση «Καβάλα-Ρούδες» στην Αργαλαστή εξέδωσε η Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος.

Ο ΧΥΤΑ είχε ξεκινήσει να λειτουργεί δοκιμαστικά το Νοέμβριο 2009, προκειμένου να διαπιστωθεί η εύρυθμη λειτουργία του.

Στις 10 Νοεμβρίου οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής της Νομαρχίας Μαγνησίας διενήργησαν νέα αυτοψία στο χώρο, προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργία του και να εκδοθεί η άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων.

Η άδεια είναι ισχύος μέχρι τις 11/6/2012 με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς, που αφορούν στους καθορισμένους τύπους αποβλήτων των οποίων επιτρέπεται η εναπόθεση, στα έργα υποδομής που έχουν υλοποιηθεί, σε αυτά που πρόκειται να υλοποιηθούν, στις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου, στη σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης του ΧΥΤΑ, σε 17 ειδικούς όρους, αλλά και σε γενικούς όρους λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Στην άδεια προβλέπεται η υλοποίηση και νέων έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων και η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του χώρου.

Ο ΣΥΔΙΣΑ υποχρεούται στη δημιουργία εγγυοδοτικού λογαριασμού ως αποθεματικού για το κόστος αποκατάστασης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ.

Ορίζεται ακόμη ότι, εφόσον προκύψει από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ πως δεν προστατεύεται επαρκώς η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, η σχετική άδεια διάθεσης θα ανακληθεί ή θα τροποποιηθεί, ενώ η μη τήρηση των όρων της συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία κυρώσεων.

Η αρμόδια αντινομάρχης Νατάσα Οικονόμου δήλωσε την ικανοποίησή της για τη θετική εξέλιξη των σχετικών διαδικασιών στο ΧΥΤΑ Αργαλαστής, καθώς η εύρυθμη λειτουργία των ΧΥΤΑ είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η ίδια ενημέρωσε ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου από την αρμόδια υπηρεσία της ΝΑΜ η ανανέωση της άδειας διάθεσης για το ΧΥΤΑ του Βόλου και η έκδοση των σχετικών αδειών για τους ΧΥΤΑ των Σποράδων.

Πηγή: Newsbeast

Σχόλια