ΥΠΕΚΑ: οργάνωση Μητρώου Αδειών για έργα ΑΠΕ

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Απόφαση για την οργάνωση Μητρώου Αδειών και την υποβολή στοιχείων και πληροφοριών, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ από κατόχους μονάδων ανανεώσιμων πηγών, υπογράφηκε από την Υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη.

Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, τήρησης και ενημέρωσης του μητρώου αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και των εξαιρέσεων ή απαλλαγών από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με χρήση ΑΠΕ, που θα τηρείται στην Υπηρεσία ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής στοιχείων και πληροφοριών που θα υποβάλλουν οι κάτοχοι μονάδων ΑΠΕ σχετικά με τη λειτουργία τους στην αρμόδια Υπηρεσία, καθώς και το περιεχόμενό τους, η περιοδικότητα υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Το Μητρώο Αδειών θα αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ.

Σκοπός της υπουργικής απόφασης είναι η αξιοποίηση των στοιχείων που θα συλλέγονται, για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού τομέα, καθώς και για την υποβολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ και τη ΡΑΕ της ετήσιας έκθεσης με τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν επενδύσεις στους τομείς των ΑΠΕ, καθώς και με τις προτάσεις για την επίλυσή τους.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια