Κλίμα: τριπλή προσπάθεια απαιτείται στην ΕΕ

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια-Οικολογία.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων σε θέματα ενέργειας Ecofys, παρουσίασε ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης των πολιτικών κάθε κράτους μέλους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Η αξιολόγηση αποκαλύπτει πως σήμερα έχει αναληφθεί από τα κράτη μέλη μόλις το 1/3 των προσπαθειών που απαιτούνται, ώστε η ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050 και να οδηγηθεί σε «πράσινο» μονοπάτι.

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, κάθε τομεακή πολιτική και το συνολικό πακέτο πολιτικών κάθε κράτους, βαθμολογείται στην κλίμακα Α έως G.

Η υψηλότερη βαθμολογία είναι το D και αφορά μόλις τέσσερις χώρες.

Η έκθεση αξιολόγησης των πολιτικών, παρέχει για πρώτη φορά μια συνολική εικόνα των προσπαθειών περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προχωρώντας σε αναλύσεις ανά τομέα και ανά κράτος μέλος.

«Η παρούσα αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που υπολογίζει τον αντίκτυπο των κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών κάθε χώρας της ΕΕ.

Επιτρέπει στους πολίτες να αναγνωρίσουν τους τομείς που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και να αντιληφθούν ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές δράσεις για την μείωση των εκπομπών», αναφέρει ο Νίκλας Χένε, διευθυντής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στην Ecofys.

Η αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών αποκαλύπτει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών σε επίπεδο φιλοδοξίας και πρακτικών, αν και σε γενικές γραμμές η συνολική βαθμολογία όλων των κρατών είναι αρκετά φτωχή.

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο που προκύπτει από την αξιολόγηση αφορά την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών.

Έτσι, αν σε κάθε τομέα τα κράτη μέλη ακολουθήσουν το παράδειγμα των χωρών που παίρνουν την υψηλότερη βαθμολογία, τότε θα επιτύχουν σχεδόν τα 2/3 των προσπαθειών που πρέπει να καταβάλουν.

«Κάθε χώρα διαθέτει ένα τουλάχιστον πετυχημένο παράδειγμα, αν και λείπουν ακόμα οι πρότυπες τομεακές και διατομεακές πολιτικές. Οι κυβερνήσεις των κρατών οφείλουν να μάθουν από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών και να υλοποιήσουν παρόμοια προγράμματα. Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ο τομέας στον οποίο έχουν αναληφθεί οι περισσότερες πολιτικές δράσεις, ενώ οι τομείς της ενεργειακής εξοικονόμησης, των μεταφορών και της βιομηχανίας υστερούν σημαντικά», σχολιάζει ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς.

Η Ελλάδα έχει ακόμα σημαντικό δρόμο να διανύσει καθώς βαθμολογείται με F, και κατακτά μια από τις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ-27.

Κύρια αίτια για τη χαμηλή κατάταξη της χώρας είναι η ανεπάρκεια φιλόδοξων μέτρων στις μεταφορές, τα κτίρια και τη βιομηχανία, καθώς και διοικητικά-θεσμικά προβλήματα στον τομέα προώθησης των ΑΠΕ.

«Η Ελλάδα ξεκίνα από πολύ πίσω τις προσπάθειές της για μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και αποτελεσματική μείωση των εκπομπών. Παρόλα αυτά, έχει ακόμα τη δυνατότητα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Προγράμματα όπως το προσφάτως εξαγγελθέν “Χτίζοντας το μέλλον” δείχνουν τον δρόμο, αλλά θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά, υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας και βάσει ενός φιλόδοξου πολιτικού πλαισίου», καταλήγει ο Δημήτρης Καραβέλλας.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια