Τελεσίγραφο Κομισιόν για ρύπανση και ζώα

0
17

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλεί και πάλι η Κομισιόν την Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα,  Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε την Τετάρτη αιτιολογημένη γνώμη, δεύτερο και τελευταίο προδικαστικό στάδιο, ζητώντας από την Αθήνα να συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η συγκεκριμένη οδηγία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδα τα οποία θα ελαχιστοποιούν τις επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Παράλληλα πρέπει να ληφθούν μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού για τους σχετικούς κινδύνους.

Με άλλη αιτιολογημένη γνώμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τις αεροπορικές δραστηριότητες.

Εκτός αυτού, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης η Ελλάδα καλείται να τροποποιήσει τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την προμήθεια συστοιχιών συσσωρευτών υποβρυχίων.

Ζητείται ακόμη από τη χώρα μας, υπό την απειλή παραπομπής στο Ευρωδικαστήριο, να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία για την ορθή μεταχείριση των ζώων.

Τέλος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ελλάδα καλείται να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου σχετικά με τους ναυτικούς.

Το Ευρωδικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση το 2009 , κρίνοντας ότι οι ισχύοντες ελληνικοί κανόνες που προορίζουν τη θέση του πλοιάρχου ή υποπλοιάρχου για Ελληνες υπηκόους μόνο, σε σκάφη που φέρουν την ελληνική σημαία, αποκλείοντας άλλους πολίτες της Ε.Ε., είναι ασυμβίβαστοι με τους κοινοτικούς κανόνες.

Η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση και η Επιτροπή κινεί νέα διαδικασία, απειλώντας με επιβολή προστίμου.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια