ΔΕΗ: έδωσε διευκρινήσεις για το δάνειο προς τη ΓΕΝΟΠ

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε ανακοίνωση για το ζήτημα του δανείου ύψους 500.000 προς το συνδικάτο ΓΕΝΟΠ προέβη η διοίκηση της ΔΕΗ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ ήρθε κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς κύκλοι του υπουργείου εμφανίζονταν ενοχλημένοι για το ζήτημα.

Η ΔΕΗ έκανε λόγο για «ταμειακή διευκόλυνση» που ουδόλως «επηρεάζει επηρεάζει την αυτοτελή λειτουργία και δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση είχε ως εξής

«-Επειδή η Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ) – που εκπροσωπεί πάνω από 20.000 εργαζόμενους – αδυνατεί, λόγω της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της, απευθύνθηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. αιτώντας τη χορήγηση δανείου.

-Η ΔΕΗ, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, ενέκρινε τη σύναψη εντόκου δανείου, τηρώντας πλήρως όλες τις διαδικασίες και τις διατάξεις που προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

-Η συγκεκριμένη ταμειακή και μόνον διευκόλυνση:

Δεν συνιστά κεφαλαιακή επιχορήγηση της ΓΕΝΟΠ, ούτε επηρεάζει την αυτοτελή λειτουργία και δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Στη ΔΕΗ οι ρόλοι Διοίκησης και εκπροσώπων εργαζομένων είναι απόλυτα διακριτοί και καμμία από τις δύο πλευρές δεν παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες της άλλης.

Λόγω της τοκοφορίας του δανείου, ουδεμία οικονομική ζημία επιφέρει στην Επιχείρηση.

-Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Επιχείρηση με κοινωνική υπευθυνότητα, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία που τους εκπροσωπούν. Άλλωστε, οι ποικιλόμορφες πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το προσωπικό και τα Σωματεία εργαζομένων είναι ευρύτατα διαδεδομένες σε ολόκληρο τον κόσμο».

Για το econews

Newslink

Σχόλια