Οδηγός για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών από την ΕΛΕΤΑΕΝ

0
25

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνοπτικό Οδηγό για το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών εξέδωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, οι μικρές ανεμογεννήτριες, και ειδικά αυτές που εγκαθίστανται σε γήπεδα ή αγροτικές γαίες, που είναι ο φυσικός χώρος τους, μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως, μεταξύ άλλων, τη διάχυση της ανάπτυξης, τη διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ και την κοινωνική συνοχή.

Ο οδηγός της ΕΛΕΤΑΕΝ περιλαμβάνει συνοπτικές οδηγίες για επενδυτές που ενδιαφέρονται για άλλες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά.

Ο Οδηγός της ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσιάζει αυστηρά το θεσμικό πλαίσιο και όχι συγκεκριμένα προϊόντα ή προμηθευτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Οδηγός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποκεφάλαια:

-Περιβαλλοντική αδειοδότηση,

– Λοιπές βασικές άδειες,

– Τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,

– Γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και φορείς,

– Σύμβαση σύνδεσης,

– Σύμβαση πώλησης και αγοράς της ενέργειας και

– Χρήσιμες διευθύνσεις.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει γίνει δέκτης πολλών ερωτημάτων το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών.

Για το econews

Newslink

Σχόλια