Μελέτη για την ενεργειακή κατανάλωση βιομάζας

0
92

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αναδείχθηκε μετά από διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού, Ανάδοχος Μελέτης, η οποία χρηματοδοτείται από την Ενεργειακή Κοινότητα.

Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι μια κοινότητα μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κόσσοβο, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο και Σερβία) για την επέκταση της  ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας προς τη συγκεκριμένη περιοχή και πέραν αυτής.

Κύριος στόχος της μελέτης είναι ο καθορισμός της κατανάλωσης βιομάζας για ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη με βάση συστηματική έρευνα & επιτόπιες συνεντεύξεις με καταναλωτές, καθώς και η εκτίμηση της συμμετοχής της βιομάζας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας εντός των χωρών της Ενεργειακής Κοινότητας και στην Ουκρανία.

Η ανάλυση θα εντοπιστεί στα έτη 2009 και 2010 για τους βασικούς τομείς της ενέργειας (ηλεκτρισμός, θέρμανση, ψύξη), με επιμέρους ανάλυση για τους τομείς της αγοράς (οικιακό, τον τριτογενή και βιομηχανικό), για τις υπό μελέτη χώρες.

Τέλος, η μελέτη θα ανακατασκευάσει τα στατιστικά δεδομένα των χωρών που αφορούν στη βιομάζα για παραγωγή ενέργειας σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της EUROSTAT & της International Energy Agency (IEA).

Ο προϋπολογισμός του έργου θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 100% από την Ενεργειακή Κοινότητα. Η μελέτη αναμένεται να αρχίσει το Δεκέμβριο 2010 και η διάρκειά της είναι 8 μήνες.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια, και την αειφόρο περιβαλλοντική πολιτική, η υλοποίηση της μελέτης αναμένεται να συμβάλλει στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας και στην Ουκρανία.

Το ΚΑΠΕ, ως φορέας προώθησης της Ελληνικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας, θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλες της χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, στους τομείς των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια