Διεθνές συνέδριο για τη βιοποικιλότητα

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με αφορμή τη 10η Συνδιάσκεψη της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα που πραγματοποιήθηκε στη Nagoya της Ιαπωνίας το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει διήμερο Συνέδριο με θέμα: Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας: η επόμενη ημέρα και η ελληνική πραγματικότητα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί  στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2010 στο Ινστιτούτο Goethe (Ομήρου 14-16)στην Αθήνα.

Το διήμερο στοχεύει στην παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βιολογική ποικιλότητα, όπως για παράδειγμα η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση ή/και καταστροφή οικοτόπων, η ρύπανση και η εισβολή ξενικών ειδών.

Εκτός αυτού στοχεύει στην ανάδειξη της εγγενούς αξίας της βιοποικιλότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στον σχολιασμό των πολιτικών που ακολουθούνται και προτείνονται για τη διατήρηση και προστασία των ειδών και οικοσυστημάτων, καθώς και στην περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων «χρηστών», αλλά και της απαιτούμενης δικτύωσης τόσο των χερσαίων όσο και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υπάρχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, τη σχέση με την Κοινωνία των Πολιτών , καθώς και στις προοπτικές που διανοίγονται μέσω του νέου Νόμου για την προστασία της Βιοποικιλότητας για το μέλλον του πολυτιμότερου φυσικού μας κεφαλαίου.

Ο στόχος που είχε τεθεί για αναστολή του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 δεν επετεύχθη, γεγονός που, τώρα περισσότερο από ποτέ, καθιστά απαραίτητη τη δραστηριοποίηση όλων και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, θεσμικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ΜΚΟ, επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, ενώ το διήμερο θα είναι ανοιχτό στο κοινό και χωρίς κόστος συμμετοχής. Η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, έχει ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια