Τέλη Κυκλοφορίας: ξεκίνησε ο νέος τρόπος υπολογισμού από 1η Νοεμβρίου

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ξεκίνησε από 1 Νοεμβρίου 2010 ο νέος τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας.

Εφεξής, τα τέλη κυκλοφορίας θα καθορίζονται βάσει των εκπομπών ρύπων και όχι βάσει του κυβισμού.

Υπενθυμίζεται πως καταργείται το κριτήριο παλαιότητας για τα ταξινομημένα πριν την 1η Νοεμβρίου  και καθιερώνεται ενιαία κλίμακα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα.

Επίσης, θεσπίστηκαν περισσότερες κλίμακες κυβισμού με αποτέλεσμα να υπάρξει ελάφρυνση σε 3,2 εκατ. ιδιοκτήτες.

Τέλος, ο ειδικός φόρος μεγάλου κυβισμού καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις εκπομπές ρύπων.

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν και μετά την 1/11/2010 έχουν ως εξής:

Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης έως 31/10/2010

Έως 300 κ.εκ. 20 €
Από 301 έως 785 κ.εκ. 50 €
Από 786 έως 1.071 κ.εκ. 110 €
Από 1.072 έως 1.357 κ.εκ. 120 €
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 220 €
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 240 €
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 270 €
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 600 €
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 800 €
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1.000 €
Από 4.001 κ.εκ. και άνω 1.200 €

Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης από 1/11/2010. Το ποσό των τελών υπολογίζεται ως το γινόμενο των γρ./χλμ. CO2 του οχήματος επί το εκάστοτε ποσό κάθε κλίμακας.

Από 0 έως 100 γρ.CO2/χλμ. 0 €
Από 101 έως 120 γρ.CO2/χλμ. 0,80 €
Από 121 έως 140 γρ.CO2/χλμ. 1,00 €
Από 141 έως 160 γρ.CO2/χλμ. 1,50 €
Από 161 έως 180 γρ.CO2/χλμ. 2,00 €
Από 181 έως 200 γρ.CO2/χλμ. 2,25 €
Από 201 έως 250 γρ.CO2/χλμ. 2,50 €
Από 251 γρ.CO2./χλμ. και άνω 3,00 €

econews

Σχόλια