Πρόστιμα στον ΟΛΘ για περιβαλλοντικές παραβάσεις

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πρόστιμα για πτυχές της λειτουργίας του ΟΛΘ που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος εισηγείται μετά από ελέγχους η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας.

Η διοίκηση του ΟΛΘ υποστηρίζει πως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει την περιβαλλοντική πιστοποίηση κατά PERS και ελέγχεται για την τήρηση της από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές.

Από την άλλη πλευρά η ΕΓΕΠΕ επισημαίνει ότι προτείνει πρόστιμα για τον ΟΛΘ «για παραβάσεις ως προς τη λειτουργία του λιμένα χωρίς Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για μη σύννομη διαχείριση αποβλήτων, για αποθήκευση αποβλήτων σε χώρους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, για διαχείριση αποβλήτων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, κ.ά.»

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο ΟΛΘ τονίζει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη σωστή διαχείριση αποβλήτων, καθότι η διαδικασία αυτή έχει ανατεθεί εδώ και πέντε χρόνια σε εταιρία αδειοδοτημένη σχετικώς.

Εκτός αυτού, ο έλεγχος στον οποίο αναφέρεται η ΕΓΕΠΕ πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2010. Από τότε μέχρι σήμερα, η νέα διοίκηση έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια