Εκλογές 2010: πως ψηφίζουμε

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Οι κάλπες κλείνουν στις 19:00 ωστόσο οι ψηφοφόροι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ψηφοφορία αυτή την Κυριακή έχει κάποιες διαφορές από την προηγούμενη.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Όπου ψηφίζετε και για δημοτικές και για περιφερειακές εκλογές παίρνετε δύο φακέλους, καθώς και τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια. Κατά σειρά ψηφίζετε πρώτα για την εκλογή των δημοτικών αρχών και κατόπιν για την εκλογή των Περιφερειαρχών.

Στην επαναληπτική ψηφοφορία δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης υπέρ κάποιου υποψηφίου. Ωστόσο ακόμα κι αν σημειωθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται, απλώς οι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου ή Κοινότητας  και δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα.

Δικαίωμα να μην ψηφίσουν, έχουν  βάσει νόμου:

– Οι κάτοικοι του εξωτερικού,

– όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους,

– όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν,

– οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, με την προϋπόθεση όμως ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας καλύπτουν σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη

– οι εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας, οι ναυτικοί και οι κρατούμενοι.

Πηγή: Newsbomb

Σχόλια