Πράσινο «χαράτσι» για την προστασία του περιβάλλοντος

0
24

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Πρόσθετες εξασφαλίσεις αλλά και χρηματοοικονομικά βάρη για τις επιχειρήσεις έναντι μελλοντικών κινδύνων για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ετοιμάζεται να επιβάλλει η υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων για την περιβαλλοντική ευθύνη.

Το νέο «χαράτσι» εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 300 επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην  κοινοτική οδηγία IPPC για την πρόληψη και τον έλεγχο των βιομηχανικών εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο νερό και στο έδαφος και θα κληθούν να πληρώσουν εγκαταστάσεις όπως είναι τα διυλιστήρια, η μεταλλουργία, η χημική βιομηχανία, ελαιοτριβεία, η ηλεκτροπαραγωγή κ.α.

Στο ΥΠΕΚΑ προωθούν την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που θα υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να εντάσσονται σε καθεστώς χρηματοοικονομικής διασφάλισης, είτε μέσων ασφαλιστικών συμβολαίων  είτε μέσω εγγυητικών επιστολών.

Με αυτό τον τρόπο η πολιτεία θα κατοχυρώνεται έναντι περιβαλλοντικής ζημίας, που μπορεί να προκύψει από την φύση και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει αλλά και να αποκαταστήσει σοβαρές  οικολογικές βλάβες.

Κατά πληροφορίες το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο υποχρεώνει την υποβολή εγγυητικής επιστολής για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν λατομεία αλλά και όσες δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, υπάρχουν όμως επιφυλάξεις για το εάν τηρείται ο νόμος.

Στο ΥΠΕΚΑ αναζητούν το πλαίσιο βάσει του οποίου θα αποτιμάται η περιβαλλοντική ζημία, ενώ δεν έχει καθοριστεί ακόμη ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων θα υπόκειται στην υποχρέωση ασφαλιστήριου συμβολαίου και ποιες  εγγυητικής επιστολής, ζητήματα που θα εξειδικευτούν με ΚΥΑ.

Στην παρούσα φάση γίνεται διαβούλευση με εκπροσώπους της Ένωσης Ασφαλιστικών Οργανισμών και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ενώ διάλογος θα ξεκινήσει και με τη βιομηχανία.

Tο υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε στην δημοσιότητα τους ελέγχους που διεξήγαγε το μήνα Οκτώβριο σε 19 επιχειρήσεις και βιομηχανίες καθώς και πέντε περιπτώσεις φορέων και εταιρειών που η Ειδική  Γραμματεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κίνησε την διαδικασία εφαρμογής του ΠΔ 148/2009 περί περιβαλλοντικής ευθύνης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Σχόλια