ΥΠΕΚΑ: χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του «NER-300»

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων και κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης με τίτλο «NER-300», παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

To ΝΕΡ-300 είναι ένα φιλόδοξο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο αντλεί πόρους από την πώληση των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.

Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και των κρατών-μελών της Ε.Ε. να επενδύσουν σε πιλοτικά έργα και συγκεκριμένες τεχνολογίες, στην πορεία προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Το χρηματικό ποσό το οποίο είναι διαθέσιμο για επενδύσεις, εξαρτάται από την τιμή πώλησης των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων για τους νεοεισερχόμενους του αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.

Με τις τρέχουσες τιμές, η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ, αλλά τα επόμενα χρόνια, το ποσό αυτό μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερο. Η χρηματοδότηση γίνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).

Η πρόσκληση για το NER-300 προβλέπει κριτήρια και μέτρα για την χρηματοδότηση έργων εμπορικής επίδειξης, για έργα δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2 και για έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών μέσω εμπορικών βιώσιμων επιχειρήσεων, αναμένεται ότι θα παράσχει εμπορικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος τόσο για το κράτος-μέλος όσο και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια ελληνική εταιρεία μπορεί να υποβάλει αίτηση για εφαρμογή σε άλλο κράτος-μέλος, όπως επίσης και μια ξένη εταιρεία μπορεί να επενδύσει στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ενός πιλοτικού έργου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς την ΕΙΒ είναι στις 9 Φεβρουαρίου 2011 για τις εταιρείες και στις 9 Μαΐου 2011 για τα κράτη–μέλη.

Για το econews

Newsink Hellas

Σχόλια