Πράσινες επιφυλάξεις στο νομοσχέδιο για το «fast track»

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους στο νομοσχέδιο για το «fast track», με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές».

Την επιστολή υπογράφουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Καλλιστώ, Μεσόγειος SOS, ΜΟm και το WWF.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προβληματίζονται έντονα από τη δυσαρμονία σκοπού και μέσων που χαρακτηρίζει το κρίσιμο νομοσχέδιο «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».

Οι ενστάσεις που έχουν αφορούν:

1) Tη δυνατότητα παρεκκλίσεων από χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις.

2) Tις «τεκμαρτές άδειες» για χωροταξικά ή περιβαλλοντικά θέματα όταν παρέρχεται η προθεσμία που έχει τεθεί για να δοθεί απάντηση στο αίτημα.

3) Tην παράκαμψη ή υποβάθμιση ορισμένων διαδικασιών, όπως είναι οι διαβουλεύσεις και ο περιορισμός της δημοσιότητας.

Επίσης, χαιρετίζουν μεν «κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην ασφάλεια δικαίου, την απλοποίηση και εξυγίανση των διαδικασιών και τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων».

Ωστόσο, τονίζουν ότι  «η ασφάλεια δικαίου, η συμμετοχή των πολιτών, η νομική τεκμηρίωση και η επιστημονική αρτιότητα των αποφάσεων της πολιτείας, αποτελούν ελάχιστες εγγυήσεις για τη διηνεκή προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια