ΚΥΑ βάζει όρια στο εξασθενές χρώμιο

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Κοινή Υπουργική Απόφαση τριών υπουργών βάζει ανώτατα όρια στο καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο και σε 33 χημικές ενώσεις που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», με την ΚΥΑ καθορίζονται οι επιτρεπτές ποσότητες επικίνδυνων και τοξικών ουσιών στα επιφανειακά νερά.

Για το εξασθενές χρώμιο καθορίζεται ως ανώτατη τιμή τα 3 μικρογραμμάρια ανά λίτρο νερού.

Τον καθορισμό των ορίων απαιτούν εδώ και καιρό οι κάτοικοι των Οινοφύτων και του δήμου Μεσσαπίων στην Εύβοια που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα ρύπανσης στο πόσιμο νερό.

Η ΚΥΑ, η οποία υπογράφεται από τους υπουργούς Περιβάλλοντος, κ.  Τίνα Μπιρμπίλη, Εσωτερικών κ.  Γιάννη Ραγκούση και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, καθορίζει οριακές τιμές για 60 βιομηχανικούς και άλλους ρύπους, για τους οποίους θεσπίζονται τα ανώτατα όρια που προσδιορίζει η ΕΕ και η κοινοτική οδηγία 105/2008/ΕΚ.

Τα θεσπιζόμενα όρια για τον καθορισμό περιβαλλοντικών προτύπων στα επιφανειακά νερά αποτελούν το κριτήριο, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η καλή χημική κατάσταση των υδάτων.

Μέχρι το 2015 θα πρέπει να επιτευχθεί τόσο η καλή χημική όσο και η καλή οικολογική κατάσταση όλων των υδάτινων συστημάτων και μέσω των διαχειριστικών σχεδίων που θα εκπονηθούν για κάθε υδατική λεκάνη, όπου είναι αναγκαίο να επιβληθούν και αυστηρότεροι όρια.

«Η χημική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων συνιστά μια σοβαρή απειλή για το υδάτινο περιβάλλον, με επιπτώσεις όπως η άμεση και χρόνια τοξικότητα για υδρόβιους οργανισμούς, η συσσώρευση στο οικοσύστημα και οι απώλειες ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητας, αλλά και για την ανθρώπινη υγεία», εξηγούν στο ΥΠΕΚΑ.

Επίσης, το υπουργείο θα πρέπει να ελέγχει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των υδάτων, το οποίο αποτελείται από 1.400 σημεία δειγματοληψίας και ανάλυσης και όπου διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων, να υλοποιούνται τα απαραίτητα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, στο πρότυπο του προγράμματος που ήδη εφαρμόζεται για την περιοχή του Ασωπού.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια