ΥΠΕΚΑ: αντιμετώπιση ρύπανσης στο Βοτανικό

0
19

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Την απομάκρυνση χημικών ουσιών που προέρχονται από το χώρο παλαιού εργοστασίου στο Βοτανικό, την αντιμετώπιση της διαρροής και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου ζητούν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Πρόκειται για διαρροή χημικών ουσιών της εταιρείας HELLASFOAM (πάροδος οδού Ορφέως 164) η οποία δεν λειτουργεί πλέον και βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης.

Κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ μετέβη στην περιοχή –μετά από καταγγελίες κατοίκων για δυσοσμία- διαπίστωσε τη διαρροή και πραγματοποίησε μετρήσεις πτητικών οργανικών ενώσεων στον αέρα του περιβάλλοντος.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι στο εργοστάσιο υπάρχουν εγκαταλελειμμένα βαρέλια και δεξαμενές με μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών (πρώτες ύλες για την παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης), που έχουν παραμείνει αποθηκευμένες επί μακρόν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πλήρως η ταυτότητά τους και υπό συνθήκες που δεν διασφαλίζουν τυχόν αλλοίωσή τους, κινδύνους διαρροής, ανάφλεξης, εκπομπών και γενικότερα τη σύννομη και ασφαλή διαχείρισή τους.

Η ΕΥΕΠ ενημέρωσε την επιχείρηση για την ανάγκη ασφάλισης και φύλαξης του χώρου και τους κινδύνους που εγκυμονεί η παραμονή των χημικών ουσιών, συντονίζοντας τις άμεσες ενέργειες που αναλήφθηκαν.

Η Υπηρεσία θα ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής να αναλάβει την άμεση απομάκρυνση των ουσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων και την αποκατάσταση του χώρου, εφαρμόζοντας παράλληλα τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία είναι και οικονομικά υπεύθυνη και θα πρέπει να αναζητηθεί η καταβολή του κόστους δικαστικά.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια