Πρωτοβουλία REDD – απάντηση στην καταστροφή των δασών

0
24

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο ρόλος των δασών στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είναι κρίσιμος καθώς απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, όταν τα δέντρα καταστρέφονται απελευθερώνουν το διοξείδιο του άνθρακα που έχουν αποθηκεύσει, με αποτέλεσμα να αυξάνονται  οι εκπομπές ρύπων παγκοσμίως.

Η πρωτοβουλία REDD: απάντηση στην καταστροφή των δασών

Η πρωτοβουλία REDD (Μείωση των εκπομπών ρύπων από την καταστροφή και υποβάθμιση των δασών) προωθεί τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων στις αναπτυσσόμενες  χώρες με στόχο την προστασία των δασών.

Η διαφορά από προηγούμενες προσπάθειες είναι η ευθεία σύνδεση των οικονομικών κινήτρων με την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στα δάση.

Με άλλα λόγια το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύεται στα δέντρα και τα άλλα φυτά στο δάσος μπορεί και πρέπει να ποσοτικοποιηθεί και η ποσότητα που αποθηκεύουν τα δάση κάθε χώρας θα μεταφράζεται σε δικαιώματα εκπομπών (carbon credits) που έχουν χρηματική αξία και μπορούν να πωληθούν στη διεθνή αγορά ρύπων.

Η αναβαθμισμένη πρωτοβουλία REDD περιλαμβάνει, εκτός της καταστροφής και υποβάθμισης του δάσους, έννοιες όπως η διατήρηση και η βιώσιμη διαχείριση των δασών.

Μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου σε ψήφισμά τους που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο εν όψει της συνόδου στο Κανκούν, ζητούν από την ΕΕ να στηρίξει την πρωτοβουλία.

Η θέση της ΕΕ εν όψει της διάσκεψης θα συζητηθεί από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 24 Νοεμβρίου.

* Η πρωτοβουλία REDD εγκαινιάσθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 και σήμερα στηρίζει πιλοτικά προγράμματα σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ινδονησία, το Βιετνάμ, το Κονγκό και η Τανζανία. Η μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά, ύψους περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2008-2010 προέρχεται από τη Νορβηγία.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια