Ενέργεια: επενδύσεις ύψους 1 τρις ευρώ ζητά η ΕΕ

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει εντός της εβδομάδας την ενεργειακή της στρατηγική έως το 2020, ζητώντας επενδύσεις ύψους 1 τρις ευρώ, ώστε να καλυφθούν με βιώσιμο τρόπο οι ενεργειακές ανάγκες των 27 κρατών-μελών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τέτοιο σχέδιο, που καλύπτει και το τρέχον έτος, υιοθετήθηκε το 2007.

Η νέα στρατηγική της ΕΕ καταγράφει τις προτεραιότητες για το 2020, ενσωματώνοντας και τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο προσχέδιο που διέρρευσε, πρώτη στη λίστα των προτεραιοτήτων είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ο στόχος που έχει θέσει η ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι 20% έως το 2020, όπου θα πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές πολιτικές, ώστε να καταστεί εφικτή η αντικειμενική καταγραφή της προόδου σε αυτήν την κατεύθυνση.

Οι πράσινες ανακαινίσεις κτιρίων και κατοικιών θα πρέπει να επιταχυνθούν με την παροχή κινήτρων επενδύσεων.

Όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, ο οποίος ευθύνεται για το ένα πέμπτο των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην ΕΕ, τα κράτη-μέλη θα κληθούν να εισαγάγουν δείκτες αποδοτικότητας για όλα τα οχήματα και ένα σύστημα ενεργειακής σήμανσης, όπως εκείνο που ισχύει για τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Επίσης, σημαντικός θα είναι και ο ρόλος της βιομηχανίας, καθώς όπως εξηγεί η ΕΕ «η αποδοτικότητα πρέπει να μετατραπεί σε επικερδή επιχείρηση, κάτι που θα οδηγήσει σε μια εύρωστη αγορά μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας εσωτερικά και σε εμπορικές ευκαιρίες διεθνώς».

Ένας άλλος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η κατάργηση των συνόρων σε ότι αφορά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, «να διοχετεύονται όπου χρειάζεται».

Το Δεκέμβριο θα παρουσιαστεί σχέδιο για νέες υποδομές που θα επιτρέπουν την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο.

Η Κομισιόν οραματίζεται ενιαία δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου έως το 2050, μια ιδέα που θα αναπτύσσεται σε χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα παρουσιαστεί το 2011.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια