Τράπεζες: υψηλά επιτόκια και προσφορές για προσέλκυση καταθετών- Αναλυτικά

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ελκυστικά επιτόκια καταθέσεων που φτάνουν μέχρι το 7% προσφέρουν οι τράπεζες για να προσελκύσουν καταθέτες μεταξύ των μισθωτών δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι  μπορούν να «απολαύσουν» τα υψηλά επιτόκια των τραπεζών υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πληρωμής τους έχει ενταχθεί στο διατραπεζικό σύστηµα πληρωµών DiasΡay για να μπορεί να εκτρέψει τη μισθοδοσία του στην τράπεζα της επιλογής του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι τράπεζες προσφέρουν τα παρακάτω προϊόντα στους καταθέτες που θα τις επιλέξουν:

Εθνική Τράπεζα: απόδοση από το πρώτο ευρώ για λογαριασµό ταµιευτηρίου είτε τρεχούµενο. Επίσης δίνει δικαίωµα υπερανάληψης (overdraft) µε πιστωτικό όριο έως 10.000 ευρώ.

Εurobank: προνοµιακό επιτόκιο κατάθεσης από το πρώτο ευρώ, δυνατότητα υπερανάληψης µε επιτόκιο µειωµένο κατά µία µονάδα από το εκάστοτε τρέχον, και δωρεάν τραπεζικές συναλλαγές αν στον λογαριασµό υπάρχουν περισσότερα από 3.000 ευρώ.

Εmporiki: προσφέρει δύο λογαριασµούς µισθοδοσίας µε ή χωρίς βιβλιάριο µε κλιµακούµενο επιτόκιο και χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης, καθώς και δυνατότητα υπερανάληψης µετρητών µε προνοµιακό επιτόκιο και µέχρι έναν καθαρό µισθό µε ανώτατο ποσό τα 5.000 ευρώ.

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο: επιτόκιο 5% από το πρώτο ευρώ και για ποσά έως 3.000 ευρώ, καθώς και δικαίωµα υπερανάληψης έως 5.000 ευρώ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Μarfin Εgnatia Βank: επιτόκιο 5% στον λογαριασµό µισθοδοσίας για τα πρώτα 5.000 ευρώ, δυνατότητα άντλησης ενός επιπλέον µισθού – σύνταξης µέχρι 1.500 ευρώ µε ευνοϊκό επιτόκιο, δύο δωρεάν αναλήψεις κάθε µήνα από ΑΤΜ άλλων τραπεζών και δωρεάν πάγιες εντολές για αυτόµατη εξόφληση λογαριασµών.

Τράπεζα Κύπρου: επιτόκιο 5% για τα πρώτα 5.000 ευρώ και δυνατότητα υπερανάληψης µε χρέωση τόκων µόνο για το ποσό της υπερανάληψης και το χρονικό διάστηµα που αυτό χρησιµοποιείται. Το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς (7%)

Τ-Βank: επιτόκιο 7% για τα πρώτα 5.000 ευρώ µαζί µε δυνατότητα υπερανάληψης µέχρι δύο µισθών, δυνατότητα απόκτησης πιστωτικής κάρτας µε δωρεάν συνδροµή για τον µισθοδοτούµενο.

Μillennium Βank: διενεργεί κληρώσεις µεταξύ εκείνων που έχουν λογαρασµό µισθοδοσίας µε δώρο 1.000 ευρώ σε 10 τυχερούς κάθε µήνα.

Αttica Βank: προσφέρει προνοµιακό, κλιµακούµενο επιτόκιο, δίνει τη δυνατότητα λήψης προσωπικών δανείων µε µειωµένο επιτόκιο και κάνει εκπτώσεις τα έξοδα δανείων και στα αµοιβαία κεφάλαια.

Geniki Βank:
παρέχει αποδόσεις έως 3% και δυνατότητα υπερανάληψης.

Ρrobank: επιτόκιο έως 3% για τα πρώτα 300 ευρώ, ενώ η ΗSΒC παρέχει κλιµακωτό επιτόκιο έως 2%.

Πηγή: i-live news

Σχόλια