Περιβάλλον, χημική βιομηχανία και "πράσινη" ανάπτυξη

0
72

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

του Κώστα Βαφειάδη

Η χώρα μας σήμερα μέσα από επώδυνα και εν πολλοίς άδικα μέτρα καταφέρνει σταδιακά να κερδίσει την αξιοπιστία της τόσο στο παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα όσο και στις διεθνείς αγορές. Τώρα απαιτούνται τομές στη δημόσια διοίκηση, στην επιχειρηματικότητα, στην παιδεία και κυρίως στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης και των αρμοδίων φορέων στο θέμα της ανάπτυξης με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αυτόν  τον τομέα, η Βιομηχανία κι ειδικότερα η Χημική Βιομηχανία πρέπει να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης με τον οποίο μπορεί η χώρα να αποδράσει από το οικονομικό τέλμα και την αβεβαιότητα και να πάψει να απασχολεί την κοινή γνώμη μόνο όταν αναφέρεται σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες της στο περιβάλλον λόγω κυρίως του ανεξέλεγκτου τρόπου λειτουργίας της. Μπορεί και πρέπει με μια καλά σχεδιασμένη πολιτική να αποτελέσει το βασικό πυλώνα της πράσινης ανάπτυξης προσφέροντας νέα πεδία δραστηριοποίησης και κυρίως δημιουργίας επιπλέον θέσεων εργασίας με καλύτερες προοπτικές διατηρησιμότητας και ανάπτυξης.

Μέσα από την ουσιαστικοποίηση των ελέγχων για την πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  από την βιομηχανία αλλά και τη δημιουργία δημοσίων υποδομών για την περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων της βιομηχανίας, μπορεί και πρέπει  να προληφθεί η περιβαλλοντική όχληση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υποστηριχθει η βιομηχανία με κίνητρα και απλές και σύντομες διαδικασίες ώστε να ενσωματώσει στις δραστηριότητες νέα πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ζητήματα προσαρμογής, όπως θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι επενδύσεις για εξοπλισμό, οι δαπάνες  έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων  τεχνολογιών και προϊόντων, και η προσαρμογή στη νομοθεσία όσον αφορά τη διακίνηση των προϊόντων.

Η ανάπτυξη της δραστηριότητας της Χημικής Βιομηχανίας πρέπει να βασιστεί τόσο στην αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών κανονισμών όσο και στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών  που θα προστατεύουν το περιβάλλον αλλά και θα παράγουν, με ασφάλεια, προϊόντα με οικολογικό σχεδιασμό που θα προσφέρουν καλύτερες ιδιότητες και υψηλότερη προστιθέμενη άξια για τον καταναλωτή.

Η υιοθέτηση σύγχρονων περιβαλλοντικών δράσεων από την πλευρά της Χημικής Βιομηχανίας είναι απαραίτητη και δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις. Θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και θα αυξήσει την αποδοχή της από τους πολίτες.

Για να είναι εφικτή η ανάπτυξη της Χημικής Βιομηχανίας τους μέσα στο αναφερόμενο πλαίσιο, είναι απαραίτητο να απαλλαγεί οριστικά από το ψευδοδίλλημα: Περιβάλλον ή Ανταγωνιστικότητα. Μια ισόρροπη και ορθά σχεδιασμένη περιβαλλοντική πολιτική είναι εφικτό να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, διατηρώντας πάντα ως βασική υποχρέωση τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος.

————-

Ο Κώστας Βαφειάδης είναι διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Imperial College London και διδακτορικού διπλώματος από το City University London.
Είναι Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.
Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βριλησσίων με το Συνδυασμό «Δήμος Δημιουργίας»

Σχόλια