Συνάντηση Μπιρμπίλη με Ιάπωνα Πρέσβη για ενεργειακά θέματα

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της με διεθνείς συνομιλητές για περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα, η Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Hiroshi Toda.

Ο Ιάπωνας Πρέσβης ζήτησε ενημέρωση για την πολιτική του ΥΠΕΚΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και συμφωνήθηκε να υπάρξει ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να καταδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ανακύκλωσης και της ενεργειακής εξοικονόμησης.

Ο κ. Toda παρουσίασε την ιαπωνική εμπειρία στη διαχείριση των απορριμμάτων και ιδιαίτερα στα οικιακά απορρίμματα.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο παράδειγμα της πόλης της Yokohama.

Η εφαρμογή του συστήματος της «διαλογής στην πηγή», σε συνδυασμό με τη διαφορική συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, πέτυχε μείωση κατά 30% του όγκου των απορριμμάτων στην πόλη.

Η Υπουργός, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται στη χώρα μας για την αύξηση της ανακύκλωσης, που σήμερα προσεγγίζει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, η ποσότητα των αποβλήτων συσκευασίας που αξιοποιήθηκε το 2009, πλησιάζει το 50%.

Για το econews

Newlsink Hellas

Σχόλια