ΕΠΤΑ: Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κοινότητα Αφιδνών

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ολοκληρώθηκε την περασμένη Τρίτη η δημοπράτηση του έργου «Βασικές Εγκαταστάσεις Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη θέση Λυσί – Κουτσουρό» της Κοινότητας Αφιδνών.

Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ήταν εκπρόσωπος της σύμπραξης μελετητών που ανέλαβε την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή βασικών εγκαταστάσεων όπως είναι η δημιουργία αναψυκτηρίου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με ήπιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε μία έκταση 12 στρεμμάτων στα όρια της Κοινότητας. Στο αναψυκτήριο έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει μέρος των αναγκών λειτουργίας του.

Οι παρεμβάσεις αυτές, εκτός από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με δημιουργία διαδρομών, τη δενδροφύτευση και την περίφραξη του χώρου με είδη χλωρίδας ενδημικά της χώρας, περιλαμβάνουν την εγκατάσταση μικρού υβριδικού συστήματος ανεμογεννήτριας – φωτοβολταϊκών επιδεικτικού χαρακτήρα, τη δημιουργία περιπτέρου ενημέρωσης και την κατασκευή «πρότυπου οικολογικού σπιτιού».

Το πρότυπο οικολογικό σπίτι θα λειτουργεί τόσο ως σημείο πληροφόρησης περιβαλλοντικών θεμάτων όσο και ως εξομοιωτής όπου τα παιδιά θα μπορούν να εξοικειώνονται με τις έννοιες εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και ήπιες μορφές ενέργειας.

Επιπλέον, στο χώρο του πάρκου αναμένεται να τοποθετηθεί και ένα ηλεκτρικό τρενάκι για τα παιδιά το οποίο θα λειτουργεί με μπαταρίες και ενέργεια από το υβριδικό σύστημα Φ/Β – ανεμογεννήτριας επιδεικτικού χαρακτήρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.110.0 00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια