Το νέο Πρότυπο για την ΕΚΕ στις εκπαιδεύσεις του Kέντρου Αειφορίας

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE), ως επιλεγμένος  συνεργάτης  και  πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το Global Reporting Initiative (GRI), ανακοινώνει τη δημιουργία, από το GRI, οδηγιών που επισημαίνουν τα κύρια σημεία συνέργιας μεταξύ του προτύπου G3 του GRI και του προτύπου ISO26000.

Οι οδηγίες αυτές δημιουργήθηκαν με σκοπό να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τόσο τις κατευθυντήριες οδηγίες G3 του GRI όσο και το ISO 26000 κατά την ανάπτυξη και σύνταξη Έκθεσης Αειφορίας (Κοινωνικού Απολογισμού). Στόχος και των δύο προτύπων είναι η ορθή αποτύπωση της απόδοσης ενός οργανισμού σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI σε συνδυασμό με το νέο πρότυπο του ISO (ISO26000), οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν δύο πρακτικά εργαλεία για να προσδιορίσουν την απόδοση των πολιτικών και δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και να την αποτυπώσουν με ορθό τρόπο.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος για την έκδοση Εκθέσεων Αειφορίας βάσει του προτύπου G3 του GRI, το CSE ενημερώνει σε βάθος τους συμμετέχοντες για τη χρήση αυτών των εργαλείων και τη προστιθέμενη αξία που μπορεί να αποφέρει στην απόδοση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των επιτυχημένων διεθνών Πιστοποιημένων προγραμμάτων του CSE “Αccredited CSR Practitioner” & “Climate Change Leader’’, τα οποία έχουν παρακολουθήσει δεκάδες στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων.

Οι επόμενοι κύκλοι των ανοιχτών σεμιναρίων για την έκδοση Εκθέσεων Αειφορίας θα υλοποιηθούν στην Αθήνα στις 25 & 26 Νοεμβρίου 2010 και στις 21 & 22 Φεβρουαρίου 2011. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του CSE για μια πλήρη λίστα όλων των προγραμματισμένων σεμιναρίων www.cse-net.org.

econews

Σχόλια