Βιοποικιλότητα: ολοκληρώθηκε η αποστολή του ΥΠΕΚΑ στη Σύνοδο του ΟΗΕ

0
35

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την προστασία της βιοποικιλότητας για την περίοδο 2011-2020 και με ορίζοντα το έτος 2050, καθώς και με το Πρωτόκολλο για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και την κατανομή των ωφελειών τους, ολοκληρώθηκε η σχετική Διάσκεψη του ΟΗΕ, στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα, μαζί με τα άλλα κράτη, υιοθέτησε το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και τον ισόρροπο και δίκαιο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους.

Το Στρατηγικό Σχέδιο δίνει έμφαση στις αιτίες της απώλειας της βιοποικιλότητας, στη διάσωσή της σε όλα τα επίπεδα, στην ενίσχυση των ωφελειών διατήρησής της και στη μείωση της πίεσης στους φυσικούς πόρους.

Η ιστορική αυτή συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο, το οποίο ισορροπεί την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους, στη βάση της προηγούμενης ενημέρωσης, συναίνεσης και αποδοχής κοινών όρων μαζί με την ίση και δίκαιη κατανομή των ωφελειών.

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια που αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το 2012, προτείνει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μηχανισμού, ο οποίος θα επεμβαίνει και σε διασυνοριακές περιοχές ή καταστάσεις, όπου δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η προσπάθεια για μείωση του ρυθμού απώλειας των φυσικών οικοτόπων στο μισό και όπου είναι εφικτό η εξάλειψή της, η επαναφορά στη φυσική τους κατάσταση -τουλάχιστον του 15%– των υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς και η μείωση των παραγόντων πίεσης προς τους κοραλλιογενείς υφάλους.

Η Ελλάδα ανάλαβε να ενσωματώσει τα παραπάνω στην εθνική της στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και να ορίσει σχέδιο δράσης.

Η Συνάντηση των Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου,  στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Βιοποικιλότητας.

Συμμετείχαν, περίπου, 18.000 εκπρόσωποι κρατών και ΜΚΟ, υιοθετώντας ιστορικές αποφάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν τα κράτη να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς προκλήσεις της συνεχούς απώλειας ειδών και οικοτόπων ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Το ΥΠΕΚΑ συμφώνησε στα παραπάνω μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι τα οικοσυστήματα του πλανήτη θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ευημερία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου στο μέλλον.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια