Η ΕΛΕΤΑΕΝ για τα αιολικά πάρκα στις προστατευόμενες περιοχές Natura

0
104

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Κομισιόν για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ΕΛΕΤΑΕΝ, «η δημοσίευση των κατευθυντήριων οδηγιών αποσαφηνίζει ότι η αιολική ενέργεια είναι κατ’ αρχήν συµβατή µε τις προστατευόµενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και δεν µπορεί να αποκλείεται αυτόµατα από όλες αυτές τις περιοχές χωρίς µελέτη και χωρίς κατά περίπτωση εξέταση των επιπτώσεων του κάθε προτεινόµενου έργου στην κάθε περιοχή εγκατάστασης».

Επιπλέον, η ΕΛΕΤΑΕΝ  τονίζει ότι η ελληνική νοµοθεσία είναι γενικά συµβατή µε αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρειάζεται όµως να ενεργοποιηθούν και να τηρηθούν άµεσα οι ψηφισµένες νοµικές διατάξεις που έχει εισάγει ο νόµος για τις Α.Π.Ε.

«Οι διατάξεις αυτές ­αν εφαρµοσθούν­ θα εξασφαλίσουν ότι το ελληνικό νοµικό πλαίσιο θα παραµείνει συµβατό, ως προς το σηµείο αυτό, µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία».

«Συγκεκριµένα, ο ν. 3851/2010 ορίζει ότι οι µελέτες µε βάση τις οποίες µια προστατευόµενη περιοχή αποκτά ένα συγκεκριµένο προστατευτικό χαρακτηρισµό ή γενικά ρυθµίζονται οι χρήσεις γης, θα πρέπει να τεκµηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει µέριµνα και έχουν διασφαλίσει τη µέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιµου δυναµικού Α.Π.Ε. της περιοχής».

«Η ΕΛΕΤΑΕΝ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην άµεση και πιστή εφαρµογή των συγκεκριµένων διατάξεων του ελληνικού νόµου, προκειµένου να περιοριστεί τουλάχιστον η φοβική αντιµετώπιση των Α.Π.Ε. και της Αιολικής Ενέργειας ειδικότερα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια