Περαίωση: αρχίζουν οι πληρωμές από την 1η Νοεμβρίου

0
3

Περιβάλλον-Ενέργεια-Οικολογία.

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου θα αρχίσουν να πληρώνουν την προκαταβολή της περαίωσης εκκρεµών υποθέσεων της περιόδου 2000-2009, 1,3 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει αποστείλει 440.000 εκκαθαριστικά σηµειώµατα και οι παραλήπτες τους θα είναι οι πρώτοι που θα κληθούν να περάσουν από την τράπεζα της επιλογής τους, για την εξόφληση της προκαταβολής 20% επί του συνολικά οφειλόµενου φόρου που περιγράφεται στο εκκαθαριστικό τους, εφόσον βέβαια επιθυµούν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις τους.

Η διαδικασία αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση και η εξόφληση των φόρων, σύμφωνα με το νόμο γίνεται ως εξής:

-Το εκκαθαριστικό σηµείωµα περιέχει για καθεµία υπόθεση την αρµόδια Εφορία, τα ανέλεγκτα οικονοµικά έτη, τη νοµική µορφή του επιτηδευµατία και την κατηγορία Βιβλίων ΚΒΣ, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή παραβάσεις, τον συντελεστή του φόρου περαίωσης, το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονοµικό έτος, το ποσό του ΦΠΑ που προκύπτει κατά έτος, το σύνολο της οφειλής κατά οικονοµικό έτος και το ποσό της συνολικής οφειλής για όλα τα οικονοµικά έτη, το 20% της προκαταβολής το οποίο δεν µπορεί να είναι κάτω από 500 ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.

-Η καταβολή της προκαταβολής γίνεται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε συµβεβληµένη τράπεζα µε την προσκόµιση – επίδειξη αυτού του εκκαθαριστικού, από 1/11/2010 και µετά. Οι δόσεις, σε περίπτωση µη εφάπαξ εξόφλησης, καταβάλλονται επίσης σε οποιαδήποτε συµβεβληµένη τράπεζα, µε τη δυνατότητα όµως καταβολής και στις ΔΟΥ.

-Αν υπάρχουν σφάλµατα στο εκκαθαριστικό, ο φορολογούµενος πρέπει να απευθυνθεί στην Εφορία του για να κάνει τις σχετικές διορθώσεις.

Σε αυτή την περίπτωση, προκαταβολή και δόσεις εξοφλούνται µόνο στην Εφορία η οποία έκανε τις διορθώσεις.

Ο υπουργός Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου με την εγκύκλιο που εξέδωσε για την περαίωση, ζητάει από τον προϊστάµενο κάθε Εφορίας να συγκροτήσει δύο ειδικά συνεργεία που θα τρέξουν τις διαδικασίες.

Η ευθύνη του πρώτου συνεργείου θα είναι η υποδοχή φορολογουµένων που προσέρχονται για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διορθώσεις εκκαθαριστικών σηµειωµάτων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, θα πρέπει να επανεκδίδουν το διορθωµένο εκκαθαριστικό το συντοµότερο δυνατό, ώστε ο φορολογούµενος να µπορεί να υπαχθεί στην περαίωση εντός των προθεσµιών.

Το δεύτερο ειδικό συνεργείο θα είναι επιφορτισµένο µε τηλεφωνήµατα.

Πηγή: i-live

Σχόλια