Ο Συνήγορος του Πολίτη για τη Μεσσαπία

0
3

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο υγειονομικός έλεγχος των πληθυσμών που έχουν εκτεθεί σε βαριά βιομηχανική ρύπανση, προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», μετά τη περιοχή του Ασωπού, όπου επιβεβαιώθηκε προ τριετίας η ύπαρξη καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, σειρά έχει η περιοχή της Μεσσαπίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσιοποίησε το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης του, μετά την άρνηση του τοπικού δήμου να δώσει στοιχεία από το ληξιαρχείο για τα αίτια θανάτου των δημοτών του.

Τα στοιχεία τα ζητούσε  τοπικός περιβαλλοντικός σύλλογος.

Όπως αναφέρει ο ΣτΠ στην ιστοσελίδα του, περιβαλλοντικός σύλλογος προσέφυγε σε αυτόν,  για την άρνηση του Ληξιαρχείου Μεσσαπίων να χορηγήσει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τις αιτίες θανάτου των δημοτών Μεσσαπίων την χρονική περίοδο 1999-2009.

Στο πόσιμο νερό της περιοχής έχουν εντοπιστεί ποσότητες εξασθενούς χρωμίου και  ο σύλλογος διεξάγει έρευνα για τις επιπτώσεις του στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Ο Δήμος (Ληξιαρχείο) επικαλέσθηκε την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής τρίτων και αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία.

Σύμφωνα με το νόμο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των εγγράφων που έχουν συνταχθεί από δημόσια υπηρεσία.

Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα μόνο όταν τα στοιχεία που ζητά αφορούν την οικογενειακή ή προσωπική ζωή τρίτου.

Ωστόσο, η προστασία του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου (άρθρο 9 του Συντάγματος) αφορά μόνο τους εν ζωή και, επομένως, η επίκλησή της ως λόγος αποκλεισμού του δικαιώματος πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε δημόσια έγγραφα δεν είναι βάσιμη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημέρωσε το Δήμο Μεσσαπίων, ότι:

α) η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα προβλέπεται από το Σύνταγμα και το νόμο (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) και

β) ότι η προστασία των προσώπων στα οποία αφορούν τα στοιχεία, ρυθμίζεται από το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997).

Ωστόσο, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει αποφανθεί με αποφάσεις της υπέρ της χορήγησης άδειας συλλογής και μελέτης ληξιαρχικών και άλλων ευαίσθητων δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 7§2, περ.στ, ν. 2472/1997), εφόσον πρόκειται για ερευνητικό και επιστημονικό σκοπό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στο Δήμο Μεσσαπίων ότι ο σκοπός της συλλογής των στοιχείων εξυπηρετεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα προστασίας της έρευνας και της επιστήμης (άρθρο 16 του Συντάγματος).

Πρότεινε στο Ληξιαρχείο να επιτρέψει επιτόπια μελέτη των στοιχείων, από ορισμένο για το σκοπό αυτό μέλος του συλλόγου και την αναπαραγωγή μόνο όσων εγγράφων χρησιμοποιηθούν τελικώς στην έρευνα, ώστε η υπηρεσία να μην επιβαρυνθεί με λειτουργικό ή οικονομικό κόστος.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Δήμος Μεσσαπίων κάλεσε το Σύλλογο να εξουσιοδοτήσει μέλος του για την επιτόπια μελέτη των στοιχείων στο χώρο του Ληξιαρχείου.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια