Βιοποικιλότητα: η ελληνική συμμετοχή στη Σύνοδο του ΟΗΕ

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα που πραγματοποιείται στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, συμμετέχουν στελέχη του ΥΠΕΚΑ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, μαζί με στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και μέλη της Βουλής.

Το ΥΠΕΚΑ εκπροσωπούν στελέχη από την Επιτροπή Φύση και από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος συμμετέχοντας στις επιμέρους ομάδες εργασίας, ώστε να συνδιαμορφώσουν πολιτικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται και στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Βιοποικιλότητας, όπως έχει οριστεί το 2010 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που της αποδίδει και συμβολικό χαρακτήρα.

Στη Διάσκεψη της Σύμβασης για τη Βιoποικιλότητα που άρχισε τις εργασίες της από την προηγούμενη Δευτέρα 18 και θα διαρκέσει έως τις 29 Οκτωβρίου, συμμετέχουν 16.000 εκπρόσωποι κρατών και ΜΚΟ. Τα κράτη που συμμετέχουν καλούνται να υπογράψουν ένα δεσμευτικό κείμενο που ορίζει τους στρατηγικούς στόχους που θα υλοποιηθούν έως το 2020.

Τα θέματα στρατηγικής σημασίας της Διάσκεψης αφορούν:

•Στην αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής της Σύμβασης. Συγκεκριμένα θα συζητηθούν οι στόχοι για τη βιοποικιλότητα που είχαν τεθεί για το 2010, και οι οποίοι δεν επιτεύχθηκαν. Θα γίνει η οριστικοποίηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2020 για τη Βιοποικιλότητα, το οποίο θα περιλαμβάνει και ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το 2050.

•Στην πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και του καταμερισμού των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους (Access and Benefit Sharing). Μέχρι τώρα δεν υπάρχει, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον ισότιμο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους. Οι σύγχρονες απαιτήσεις επιτάσσουν τη δημιουργία ξεκάθαρου πλαισίου.

•Σε θέματα υπό εκτενή μελέτη που αφορούν σε: βιοποικιλότητα εσωτερικών νερών, θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα, ορεινή βιοποικιλότητα, προστατευόμενες περιοχές, αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας και βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή.

•Άλλα θέματα που προκύπτουν από τις αποφάσεις των Συναντήσεων των Μερών της Σύμβασης και αφορούν την αγροτική βιοποικιλότητα, τη βιοποικιλότητα σε ξηρικές περιοχές, τη δασική βιοποικιλότητα, βιοκαύσιμα και βιοποικιλότητα, τα εισβάλλοντα ξενικά είδη, την παγκόσμια πρωτοβουλία ταξινομικής, τις ιθαγενείς και τοπικές κοινωνίες, θέματα κινήτρων και άλλα έκτακτα θέματα που πιθανά θα προκύψουν.

•Διοικητικά και χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της Σύμβασης για την επόμενη διετία 2011-2012.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια