ΥΠΕΚΑ: παρουσίαση διαγωνισμού ΑΘΗΝΑΧ4

0
12

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στην κατάργηση του «σταυρού» που σχηματίζουν οι ενδιάμεσοι δρόμοι και την ανάδειξη ενός μεγαλύτερου Οικοδομικού Τετραγώνου ως βασικού κυττάρου της πόλης, με την παράλληλη απομάκρυνση του αυτοκινήτου και την αύξηση του πράσινου, στοχεύει ο διαγωνισμός «ΑθήναΧ4» που διοργανώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δια της εταιρείας Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις (ΕΑΧΑ), με τη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.

Ο διαγωνισμός ιδεών, που παρουσιάστηκε προκηρύσσεται με στόχο τη σύνδεση της αρχιτεκτονικής με την αστική καθημερινότητα, διερευνώντας απαντήσεις για το πώς μπορούν να βελτιωθούν και αναδειχθούν υποβαθμισμένες περιοχές στις πόλεις μέσα από οράματα με μικρές και μεγάλες αρχιτεκτονικές προτάσεις που θα αναβαθμίζουν τη ζωή σε αυτές.

«Οι μεγαλουπόλεις αποτελούν σήμερα ρυθμιστή της ποιότητας της ζωής μας και της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτές επικεντρώνεται πλέον η προσοχή όλων.

Ο τρόπος χρήσης των ενδιάμεσων δρόμων, των τετραγώνων στις πυκνοδομημένες και υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης καθορίζει την ποιότητα της ζωής και μπορεί να υπηρετήσει το δικαίωμα των κατοίκων για μια ’’πόλη των πολιτών’’ σε αντιδιαστολή με την ’’πόλη των αμυντικών ιδιωτικών χώρων’’ »υπογράμμισε η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη εκφράζοντας την πίστη ότι η Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις μπορούν με μικρές, τολμηρές αποφάσεις να αναβαθμιστούν για να υπηρετήσουν τις αστικές ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών τους.

«Οι όποιες παρεμβάσεις μας πρέπει να ξεκινήσουν από την ίδια τη δομή της πόλης και αυτό επιχειρούμε να κάνουμε με τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ΑΘΗΝΑ Χ4 : η κατάργηση του «σταυρού» που σχηματίζουν οι ενδιάμεσοι δρόμοι 4 οικοδομικών τετραγώνων και η μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου και αναψυχής είναι μια πράξη ανασυγκρότησης του δημοσίου χώρου και μια προσπάθεια ενσωμάτωσης της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της Αθήνας σε αυτόν.

Για τις δύσκολες περιοχές της Αθήνας, οι διαγωνισμοί αυτοί είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς η ανασύσταση του δημοσίου χώρου και η χρήση του από τους πολίτες είναι πλέον ζήτημα ισοπολιτείας» τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης.

Στις διεξόδους που ανοίγει η πρωτοβουλία αυτή για την αστική ανάπλαση της ελληνικής πόλης αναφέρθηκαν και οι υπόλοιποι ομιλητές της παρουσίασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Απόστολος Ταμβακάκης και η Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΧΑ, Ντόρα Γαλάνη.

Όπως σημείωσαν οι ομιλητές, η ελληνική πόλη χαρακτηρίζεται από μικρά οικοδομικά τετράγωνα (ίσως τα μικρότερα στην Ευρώπη) με πυκνό δίκτυο από στενούς δρόμους και μικρά πεζοδρόμια.

Το λίγο πράσινο που υπάρχει είναι διάσπαρτο, κατακερματισμένο και ασύνδετο με τον ιστό της πόλης.

Η ανεξέλεγκτη χρήση του αυτοκινήτου τείνει να καταλάβει ολόκληρο τον δημόσιο χώρο για στάθμευση και κυκλοφορία, ενώ η απλή πεζοδρόμηση συχνά δεν αποτελεί λύση και συνοδεύεται από φαινόμενα υποβάθμισης του δημόσιου χώρου.

Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ 2014 και απευθύνεται σε νέους αρχιτέκτονες, έως 40 ετών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 22 Δεκεμβρίου 2010.

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ελεύθερη επιλογή τεσσάρων τυπικών οικοδομικών τετραγώνων, σε γειτονιές του λεκανοπεδίου με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον (που οφείλεται σε υψηλούς συντελεστές δόμησης, σε υψηλή πυκνότητα, σε έλλειψη χώρων πράσινου, σε παλαιό κτιριακό απόθεμα, κ.λπ.) και η κατάθεση πρότασης για την αξιοποίηση του «σταυρού», των ενδιάμεσων δηλαδή δρόμων, συνδυάζοντάς τους με υφιστάμενα κενά ή ακάλυπτους χώρους.

Για την επιλογή των επάθλων θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης και ο πιλοτικός της χαρακτήρας, δηλαδή η δυνατότητα χρήσης της ιδέας και σε άλλες περιοχές με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, στην Αθήνα και όλη τη χώρα.

Ακόμη, θα αξιολογηθεί η βιοκλιματική προσέγγιση, καθώς και η ανατρεπτικότητα που φέρουν στην τυπική οργάνωση του χώρου. Θα δοθούν πέντε ισότιμα έπαθλα, των 8.000 ευρώ το καθένα και έως πέντε έπαινοι (έκαστος 1.000 ευρώ).

Η κριτική επιτροπή θα είναι επταμελής, αποτελούμενη από αρχιτέκτονες, αναγνωρισμένους επιστήμονες του κλάδου και θα οριστεί με απόφαση της ΕΑΧΑ, μετά και από γνώμη της χορηγού τράπεζας.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένη, στις ιστοσελίδες Αγωνοθέτιδος ΕΑΧΑ Α.Ε. (www.astynet.gr), του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) και της χορηγού Εθνικής Τράπεζας (www.nbg.gr) και θα διατίθεται και σε έντυπη μορφή από τον αγωνοθέτη ΕΑΧΑ ΑΕ, Λυκούργου 17, ΤΚ 10552.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια