Ανακοινώθηκαν οι πράσινες πρωτεύουσες της Ευρώπης

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια οικολογία:

Η ισπανική περιφερειακή πρωτεύουσα Vitoria-Gasteiz και η γαλλική πόλη της Νάντης αναδείχτηκαν νικήτριες του διαγωνισμού για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας για το 2012 και 2013.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν από τον Επίτροπο περιβάλλοντος, κ. Janez Potočnik, σε τελετή το βράδυ της Πέμπτης στη Στοκχόλμη, Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2010.

Vitoria-Gasteiz – νικήτρια για το 2012

Η Vitoria-Gasteiz, μια περιφερειακή πρωτεύουσα της βόρειας Ισπανίας, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στο «πρασίνισμα» ενός παραδοσιακού αστικού περιβάλλοντος.

Η «Πράσινη Ζώνη», μια ημι-φυσική πράσινη περιοχή εν μέρει αναγεννημένη από υποβαθμισμένες περιοχές, περιβάλλει το κέντρο, εξασφαλίζοντας σε ολόκληρο τον πληθυσμό της που ανέρχεται σχεδόν σε ένα τέταρτο του εκατομμυρίου ποιότητα διαβίωσης εντός 300 μέτρων ανοικτού χώρου πρασίνου.

Πολυάριθμα μέτρα έχουν ληφθεί για να βοηθηθεί και να αυξηθεί η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα των υπηρεσιών. Η χλωρίδα και η πανίδα παρακολουθούνται και ο κατακερματισμός των οικολογικών ενδιαιτημάτων μειώνεται στο μέτρο του δυνατού.

Η πόλη αντιμετωπίζει επιτυχώς τις λειψυδρίες και μειώνει σταθερά την κατανάλωση νερού κατά την τελευταία δεκαετία με απώτερο στόχο τη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης νερού κάτω από 100 λίτρα ανά κάτοικο ημερησίως.

Νάντη – νικήτρια για το 2013

Η Νάντη, έκτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας με πληθυσμό 285 000 κατοίκων, έχει συνδέσει επιτυχώς τις πράσινες και τις γαλάζιες αστικές περιοχές της, αντιμετωπίζοντας ολοκληρωμένα τις αστικές προκλήσεις ενώ βρίσκεται πάνω σε δύο μεγάλους ποταμούς, μέσω βιώσιμου προγράμματος διαχείρισης των υδάτων.

Αρκετοί προστατευόμενοι τόποι του Natura 2000 και άλλες προστατευόμενες φυσικές περιοχές γειτονεύουν με την πόλη, και η διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας αποτελεί βασικό μέλημα για τον πληθυσμό της.

Η Νάντη έχει από καιρό υιοθετήσει την ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική μεταφορών με έμφαση στις δημόσιες μεταφορές και την ποδηλασία και ήταν η πρώτη γαλλική πόλη που επανέφερε με επιτυχία το ηλεκτρικό τραμ.

Με τη φιλόδοξη πολιτική μεταφορών της έχει μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ με ένα νέο πρόγραμμα για το κλίμα επιχειρείται η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 25% έως το 2020.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας

Το εν λόγω ετήσιο βραβείο αποτελεί νέα πρωτοβουλία και απονέμεται σε πόλεις που βρίσκονται στην πρωτοπορία της φιλικής προς το περιβάλλον αστικής διαβίωσης.

Η κριτική επιτροπή αξιολογεί τις πόλεις βάσει 11 περιβαλλοντικών δεικτών.

Οι πόλεις κρίνονται με βάση τις επιδόσεις τους ως προς υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, τη δέσμευσή τους για την επίτευξη ήδη θεσπισθέντων φιλόδοξων στόχων για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης ενώ παράλληλα αξιολογείται κατά πόσον μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο και να προωθήσουν τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Η Στοκχόλμη και το Αμβούργο υπήρξαν οι πρώτες πόλεις που κέρδισαν τον ως άνω τίτλο, η Στοκχόλμη για το 2010 και το Αμβούργο για το 2011.

Δεκαεπτά περίπου πόλεις υπέβαλαν υποψηφιότητα για τα βραβεία του 2012 και του 2013.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια