Δημόσια διαβούλευση για τις μονάδες αφαλάτωσης

0
41

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε δημόσια διαβούλευση, στο www.opengov.gr, από σήμερα, έως και την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου αναρτάται η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που αφορά στη διευκόλυνση της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών των νησιών του Αιγαίου.

Η ρύθμιση «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για τις υδρευτικές ανάγκες των ΟΤΑ στα νησιά του Αιγαίου» στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου και στην επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με την εν λόγω ρύθμιση, ορίζεται ότι για την εγκατάσταση των μονάδων αφαλάτωσης δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Προϋπόθεση είναι η ημερήσια παραγωγή τους να μην υπερβαίνει τα 500 κυβικά μέτρα για όλους τους μήνες του έτους, εκτός από τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο που μπορεί να φτάνει έως τα 700 κ.μ. και να εξυπηρετούν αποκλειστικά τις υδρευτικές ανάγκες των οικείων ΟΤΑ.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μεταφοράς νερού και τη βελτίωση της ποιότητάς του για τους κατοίκους των νησιών.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προστασία του περιβάλλοντος και θα ακολουθήσουν σχετικές, κοινές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, για τη θέσπιση κανόνων για τη διάθεση του αλμολοίπου, την αντιστοίχιση των εν λόγω αφαλατώσεων με βαθμούς όχλησης και τις υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειες.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια