Αξίζει να επενδύσουμε στη φύση

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Έκθεση σχετικά με τα οφέλη που αποκομίζει η ανθρωπότητα δωρεάν από τη φύση, δημοσίευσε το project TEEB (Οικονομία των Οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας).

To TEEB συγκέντρωσε τις καλύτερες δυνατές οικονομικές αποδείξεις από τις οποίες προκύπτει ότι οι κοινωνίες μας δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταποκριθούν στο κόστος της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Με επίκεντρο τρεις τομείς –φυσικά οικοσυστήματα, ανθρώπινοι οικισμοί και επιχειρηματικές δραστηριότητες – στην έκθεση εξηγείται πώς οι οικονομικές έννοιες που περιγράφονται στο TEEB μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία να ενσωματώσει την αξία της φύσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Για παράδειγμα η έκθεση καταδεικνύει πως οι πληρωμές που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες οικοσυστήματος μπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου.

Στο Μεξικό ανάλογο σύστημα πληρωμών οδήγησε στον υποδιπλασιασμό της αποψίλωσης, συνέβαλε στην προστασία των λεκανών απορροής φυσικών υδάτων και των δασών σε μεγάλο υψόμετρο ενώ παράλληλα επέτρεψε να αποφευχθούν εκπομπές 3,2 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακος.

Δεδομένου ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 50% παγκόσμιου πληθυσμού διαβιώνει σε αστικές περιοχές, οι πόλεις καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση του απαιτούμενου φυσικού κεφαλαίου για τη διατήρηση και τη βελτίωση των καλών συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Nagoya της Ιαπωνίας ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ανάπτυξης υποχρεώνει τους επιμέρους φορείς ανάπτυξης που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια για τα κτίρια μεγάλου ύψους να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις με τη διαφύλαξη περιοχών στις παραδοσιακές αγροτικές περιοχές της Ιαπωνίας.

«Μολονότι είναι αυτονόητο ότι εκτιμούμε δεόντως τη φύση αυτή καθαυτή, αναγνωρίζουμε επίσης την οικονομική της αξία στη μάχη μας για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας», τόνισε σε δηλώσεις του ο Ευρωπαίος Επίτροπος περιβάλλοντος, κ. Janez Potočnik.

* Το TEEB είναι ένα επιστημονικό project που και εκτελέστηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων εθνών και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικές κυβερνήσεις χωρών.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια