Τίνα Μπιρμπίλη: επενδύσεις 44 δισ. ευρώ ως το 2015

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικιλογία:

Την εφαρμογή αναπτυξιακού προγράμματος για την πραγματοποίηση επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό 44 δισεκατομμυρίων ευρώ ως το 2015, προανήγγειλε η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη κατά την ομιλία της στο συνέδριο του Economist με τίτλο «Η πράσινη ατζέντα μετά την Κοπεγχάγη».

Όπως διευκρίνισε η κ. Μπιρμπίλη, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας και στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μερικούς από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως είναι ο κλάδος των κατασκευών, των εγκαταστάσεων και παραγωγής εξοπλισμού, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών γενικότερα και των μελετών.

Παράλληλα, επιδιώκεται η μεταφορά σημαντικής τεχνογνωσίας μέσω της δημιουργίας νέων κλάδων, νέων ειδικοτήτων και νέων προϊόντων.

Όπως εξήγησε η υπουργός Περιβάλλοντος, «κάθε παρέμβαση πρέπει να στοχεύει σε τρία επίπεδα: Ένα επίπεδο με παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, ένα επίπεδο μικρότερης κλίμακας αλλά επιδεικτικών παρεμβάσεων κι ένα τρίτο επίπεδο, όπου κάποια στιγμή στη χώρα μας πρέπει να σκύψουμε σε νέες τεχνολογίες που πιθανότατα να αφορούν σε νέα υλικά ή σε οτιδήποτε μπορεί να παράξει και ν’ αποτελέσει τη νέα παραγωγική βάση για τη χώρα».

«Η επιτυχία του προγράμματος αυτού έχει άμεση σχέση με την αξιοποίηση της δυναμικής του ιδιωτικού τομέα, σε μια σχέση αμφίδρομη ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό» υπογράμμισε η κ. Μπιρμπίλη, προσθέτοντας ότι ο κλάδος της κατασκευής μπορεί ν’ αναπτυχθεί ραγδαία στο άμεσο μέλλον εκμεταλλευόμενο τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων.

Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι οι εξής:

1) Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μεταβαίνοντας σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Ο συγκεκριμένος πυλώνας ενσωματώνει μια σειρά πολιτικών που εστιάζουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στην παροχή αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και στην προώθηση των φιλοπεριβαλλοντικών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

Η υλοποίηση του σχεδίου προϋποθέτει νέες επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών συνολικού ύψους περίπου 16 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς να συνυπολογίζονται και οι αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα και διασυνδέσεις που εκτιμώνται σε επιπλέον 4 με 5 δισεκατομμύρια. Οι επενδύσεις αυτές περιμένουμε να δημιουργήσουν στην εξέλιξή τους 100.000 νέες θέσεις απασχόλησης.

2) Δεύτερος πυλώνας, η αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. Ο πυλώνας αυτός συγκεντρώνει δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας, στη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων και των δασών καθώς και στο σχεδιασμό για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και κρίσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα πραγματοποιηθούν αναπτυξιακές επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τεχνικά έργα και έργα αξιοποίησης φυσικών πόρων καθώς και στην αποκατάσταση των φυσικών τοπίων.

3) Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει μια σειρά μεγάλων παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες πόλεις της χώρας μας. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνονται σημαντικές δράσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος όπως μείωση του θορύβου, μείωση της ρύπανσης και η ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων αυτών είναι της τάξης των 10 δις, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 27.000 θέσεις εργασίας.

4) Τέταρτος και πολύ σημαντικός πυλώνας: ενίσχυση των μηχανισμών και θεσμών της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης σημαίνει ενίσχυση των φορέων και μηχανισμών τόσο θεσμικά όσο και τεχνικοοικονομικά.

Σε αυτό το πλαίσιο στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία, η ενίσχυση του θεσμού του εθελοντισμού με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και η οργάνωση και οικονομική αρωγή εθελοντικών δράσεων.

Χορηγοί του Συνεδρίου είναι : ΔΕΠΑ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΔΕΗ, POLYECO, POSITIVE ENERGY και η Eurobank

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια