Πρόγραμμα ΔΕΗ για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, μιλώντας στο 2ο συνέδριο του Economist, τόνισε τις προσπάθειες που κάνει η επιχείρηση να αναπτύξει δυναμικά την πράσινη επιχειρηματικότητα στο νέο περιβάλλον, που διαμορφώνεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι πλέον μονόδρομος, διασφαλίζοντας ένα καλύτερο περιβάλλον και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και ασφάλεια εφοδιασμού με λιγότερη εξάρτηση από εξωγενείς και αστάθμητους παράγοντες, όπως είναι η εξέλιξη του κόστους των δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα, οι διακυμάνσεις των τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, μελλοντικοί περιβαλλοντικοί περιορισμοί και άλλα.

Οι ΑΠΕ είναι ανεξάντλητες και με σταθερό κόστος, καθώς δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις του κόστους καυσίμων, ενώ αναφορικά με την τιμολόγησή τους μακροπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος της κιλοβατώρας με ένα κόστος παραγωγής που μπορούμε με βεβαιότητα να το γνωρίζουμε από σήμερα και τουλάχιστον για τα επόμενα είκοσι χρόνια.

Επιπλέον είναι σαφές ότι το κόστος των τεχνολογιών ΑΠΕ μειώνεται ραγδαία, με την επέκταση της χρήσης τους και συνεπώς με τη μαζική παραγωγή τους. Ορισμένες τεχνολογίες είναι ήδη ανταγωνιστικές και προβλέπεται ότι θα συμβεί το ίδιο και με πολλές από τις υπόλοιπες νέες τεχνολογίες».

Ο κ. Ζερβός μίλησε για το  πρόγραμμα της ΔΕΗ, για την πράσινη επιχειρηματικότητα, αναλύοντας τα βασικότερα σημεία της στρατηγικής της επιχείρισης:

Απόσυρση παλαιών μονάδων. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2010 η ΔΕΗ απέσυρε τη μονάδα Πτολεμαΐδα Ι 70 mw ενώ σχεδιάζει να αποσύρει μέχρι το 2015 άλλες τρεις λιγνιτικές μονάδες στην Πτολεμαΐδα και δύο λιγνιτικές μονάδες στη Μεγαλόπολη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 870 mw περίπου.

Επίσης, στα σχέδια περιβαλλοντικής απόσυρσης της επιχείρησης για την επόμενη πενταετία εντάσσονται και οι παλαιοί πετρελαϊκοί σταθμοί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο Λαύριο και Αλιβέρι, μαζί με παλαιούς σταθμούς χαμηλής απόδοσης φυσικού αερίου Λαύριο και Άγιος Γεώργιος, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1280 mw περίπου.

Παράλληλα, πραγματοποιούμε επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων από τους θερμικούς σταθμούς με πρόγραμμα αντικατάστασης αναβάθμισης και προσθήκης νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων υπερσύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης.

Ταυτόχρονα, προχωρούμε στην αντικατάσταση των παλαιών και ρυπογόνων μονάδων χαμηλής απόδοσης με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, στις οποίες θα εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις επενδύσεις της ΔΕΗ σε νέους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, συνολικής ισχύος που φτάνει σχεδόν τα 350 mw, καθώς και στην κατασκευή ενός νέου αντλισιοταμιευτικού σταθμού καθαρής ισχύος 864 mw.

Επίσης, ο κ. Ζερβός αναφέρθηκε στο δυναμικό ρόλο της θυγατρικής της επιχείρησης, ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες το 2009 έθεσε σε λειτουργία ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα στη Βοιωτία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 38 mw σε συνεργασία με την EDF ENERGIES NUVELLES.

Ακόμη, αναφέρθηκε στο έργο της Ικαρίας, που είναι ένα από τα πιο πρωτοπόρα υβριδικά έργα στην Ευρώπη, αποτελούμενο από ένα αιολικό πάρκο 2,7 mw, από έναν υδροηλεκτρικό σταθμό 1 mw κι από ένα σύστημα αντιλησιοταμίευσης.

Στη συνέχεια ο κ. Ζερβός επισήμανε ότι «εκτός όμως από τις μεγάλες επενδύσεις που η ΔΕΗ στοχεύει πάνω στη γραμμή της πράσινης επιχειρηματικότητας, είναι άκρως απαραίτητο η δημιουργία μιας νέας πράσινης κουλτούρας.

Προς την κατεύθυνση αυτή η ΔΕΗ προτίθεται να εντάξει στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού της σχεδίου ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, που θα θέτει σε νέες βάσεις την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών για το περιβάλλον και για την κοινωνία, όχι μόνο στις περιοχές στις οποίες η επιχείρηση δραστηριοποιείται, αλλά και στο ευρύτερο εθνικό πλαίσιο.

Η ΔΕΗ, σε συνεργασία με διάφορους Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σειράς επενδύσεων, για την παροχή ενέργειας με τη μορφή θερμού νερού για την τηλεθέρμανση πόλεων από επτά μονάδες παραγωγής, στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης ενός διαρκούς τρόπου θέρμανσης των κατοικιών των πόλεων, χωρίς επιπλέον αστική ρύπανση του περιβάλλοντος».

Τέλος, ο κ. Ζερβός τόνισε ότι «από την εποχή που ξεκίνησε η εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης, με παράλληλη αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης καθώς και άλλων θερμαντικών μέσων, η ποιότητα της ατμόσφαιρας στις πόλεις αυτές βελτιώθηκε δραστικότατα σε ότι αφορά τους συμβατικούς ρύπους, δηλαδή διοξειδίου του θείου, οξειδίου του αζώτου και μικροσωματιδίων».

Χορηγοί του Συνεδρίου είναι : ΔΕΠΑ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΔΕΗ, POLYECO, POSITIVE ENERGY και η Eurobank

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια