Προστατέψτε τη βιοποικιλότητα μέσω Διαδικτύου!

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Άλλη μια φιλόδοξη πρωτοβουλία για την προστασία της βιοποικιλότητας προωθεί το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Πιο συγκεκριμένα, το UNEP και η IUCN  δημιούργησαν μια πρωτότυπη ιστοσελίδα, στην οποία οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους αναρτώντας φωτογραφίες, πληροφορίες και videos για 150.000 προστατευόμενες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Στόχος είναι η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές που είναι λιγότερο γνωστές.

Όπως είναι γνωστό εξάλλου, όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη από τον οικολογικό τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές, τόσο περισσότερες είναι και οι επενδύσεις σε προγράμματα και έργα περιβαλλοντικής προστασίας.

Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα ProtectedPlanet.net αναμένεται να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για τους επιστήμονες, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τις κυβερνήσεις που εργάζονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια