Παρουσιάστηκε το ν/σ για τη διαδρομή του Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Το νομοσχέδιο για τη διαδρομή- εγκατάσταση του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Για να γίνει δυνατή η κατασκευή του αγωγού, μετά την υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας απαιτείται η θέσπιση ενός ειδικού νομικού πλαισίου με το οποίο θα διευκολυνθεί η εγκατάστασή του.

Με το παρόν νομοσχέδιο καθορίζεται:

•Το καθεστώς περιορισμών κυριότητας που πρέπει να επιβληθούν στους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους των ακινήτων από τα οποία θα διέλθει ο αγωγός.

•Το καθεστώς των απαλλοτριώσεων των απαραιτήτων εκτάσεων.

•Το καθεστώς των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους των εκτάσεων αυτών.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια