Μπιρμπίλη: επενδύσεις 16,4 δις ευρώ στις ΑΠΕ

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Επενδύσεις ύψους 16,4 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται και οι αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα και διασυνδέσεις που εκτιμώνται σε επιπλέον 4– 5 δισεκατομμύρια, καθώς και 100.000 νέες θέσεις εργασίας θα φέρουν έργα σε ΑΠΕ, δήλωσε η κ. Μπιρμπίλη.

Τέσσερις μήνες από τη ψήφιση του νέου νόμου για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» (Νόμος 3851/2010), παρουσιάστηκε σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος , τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ,μία πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί με το νόμο, καθώς και η δυναμική και οι προοπτικές που διανοίγονται στο μέλλον.

Για την άμεση κινητοποίηση επενδύσεων στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, της επόμενης διετίας, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες θεσμικές παρεμβάσεις:

•Αυξήθηκαν τα όρια ισχύος των μη οχλουσών ΑΠΕ που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά συστήματα εξαιρούνται, πλέον, από υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής όσα έχουν εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη από 1 MW και από υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. όσα έχουν εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη από 0,5 MW.

Δόθηκε προτεραιότητα για μια μεταβατική περίοδο:

-Σε νέους σταθμούς Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε κτήρια και στέγαστρα,

-Σε έργα ισχύος έως 100kW (κατά κύριο λόγο Φ/Β) που εγκαθίστανται από  επαγγελματίες αγρότες σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους και

-Σε έργα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα.

•Ολοκληρώθηκε η έκδοση του Κανονιστικού πλαισίου για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, με την έκδοση αποφάσεων για τα ακόλουθα:

-Συμπλήρωση (διεύρυνση) του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

-Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή και ηλιακών συστημάτων σε κτήρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς, γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

-Καθορισμό των κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.

-Έκδοση Οδηγού υποβολής νέων αιτήσεων που υποβάλλονται από αγρότες για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος έως 100kW.

Σαν άμεσο αποτέλεσμα η εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β καταγράφεται σήμερα στα 140 MW (2.228 έργα) από 53 MW (600 έργα) στο τέλος του 2009, ο ΔΕΣΜΗΕ και η ΔΕΗ έχουν υπογράψει συμβάσεις αγοραπωλησίας για επιπλέον 258,5 MW έναντι 37,8 MW στο τέλος του 2009 και έχουν υποβληθεί 17.327 αιτήματα στη ΔΕΗ, συνολικής ισχύος 2.877 MW εκ των οποίων 6.000 περίπου από επαγγελματίες αγρότες για 600 MW.

Κρίσιμες ρυθμίσεις του Νόμου 3851/2010 που αναμένεται να έχουν σημαντικό μεσοπρόθεσμο αντίκτυπο (ορίζοντας πενταετίας) στην προώθηση των επενδύσεων ΑΠΕ είναι:

•Η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την έκδοση Αδειών Εγκατάστασης έργων ΑΠΕ (επίκειται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον Κανονισμό Αδειών για τον οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση). Ουσιαστικά αποτελέσματα αναμένονται το 2011 κυρίως στην αδειοδότηση των μεγαλύτερων έργων.

•Η αλλαγή του πλαισίου για την έκδοση των Αδειών Παραγωγής από την ΡΑΕ.

Η έκδοση άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α, η τροποποίηση ή η ανάκλησή της, χορηγείται πλέον με απόφαση της ΡΑΕ. Επίσης, δεν απαιτείται πλέον η Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) για την έκδοση της Άδειας Παραγωγής, αφού η διαδικασία αυτή έχει ενσωματωθεί στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).

•Η δυνατότητα έκδοσης προσφορών σύνδεσης για έργα που αφορούν ηλεκτρικό χώρο που προβλέπεται να δημιουργηθεί στην επίσημη, εγκεκριμένη με Υπουργική Απόφαση, Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ).

•Η εκπόνηση από το ΔΕΣΜΗΕ, εντός εξαμήνου από την ψήφιση του νόμου, του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο οποίος και εντάσσεται στη ΜΑΣΜ.

Τα μέτρα αυτά, θα ευνοήσουν περισσότερο τα μεγαλύτερα έργα που η αδειοδοτική τους διαδικασία είναι πιο σύνθετη (π.χ. των αιολικών πάρκων). Χαρακτηριστικά, μέσα στο 2010 δόθηκαν νέες προσφορές σύνδεσης για 668 αιολικά MW (σήμερα λειτουργούν 1.218,5 MW και είναι υπό κατασκευή περίπου 300 MW), ενώ δόθηκαν άδειες παραγωγής μέσα στο έτος για επιπλέον 2.271 MW. Μέσα στο έτος δόθηκαν, επίσης, άδειες παραγωγής για 150 νέα MW υβριδικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Τέλος, ρυθμίσεις του Νόμου 3851/2010 που αναμένεται να έχουν σημαντικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο (ορίζοντας δεκαετίας) στην προώθηση επενδύσεων ΑΠΕ είναι:

•Ο προγραμματισμός υλοποίησης των έργων του Συστήματος Μεταφοράς που είναι αναγκαίος για τη σύνδεση και απορρόφηση της ισχύος των ΑΠΕ που προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ.

•Ο προγραμματισμός της επέκτασης των Διασυνδέσεων όλων των νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστημα, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το πλούσιο αιολικό τους δυναμικό και να ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά από ΑΠΕ, χωρίς τη χρήση πετρελαίου.

•Η δρομολόγηση των διαδικασιών για τη χωροθέτηση εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών πάρκων, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός του εθνικού θαλάσσιου χώρου.

Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι στο τέλος του 2011 να έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και στο τέλος του 2012 να προκηρυχθούν οι πρώτοι ανοιχτοί δημόσιοι διαγωνισμοί, με χρονικό ορίζοντα εγκατάστασης και λειτουργίας των πρώτων θαλάσσιων αιολικών πάρκων το 2015.

Μία σημαντική παρέμβαση οριζόντιου χαρακτήρα, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας, είναι η σύσταση   της νέας Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ για την Εξυπηρέτηση των Επενδυτών για έργα ΑΠΕ.

Στην Υπηρεσία θα λειτουργεί helpdesk για την ενημέρωση και πληροφόρηση των επενδυτών για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των επενδύσεων ΑΠΕ, ενώ θα τηρείται και ηλεκτρονικό μητρώο αδειών για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων για την ταχεία αδειοδότησή τους και να καταγράφεται με συστηματικό τρόπο η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή.

Η Υπηρεσία επιδιώκεται να προσφέρει υπηρεσίες  «μίας στάσης» για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ σε όσους επενδυτές το επιθυμούν.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια