ΚΑΠΕ: ημερίδα για την κυματική ενέργεια 21 Οκτωβρίου

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας –ΚΑΠΕ συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό έργο WAVEPLAM- «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», διοργανώνει την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010, Εκπαιδευτική Ημερίδα Κυματικής Ενέργειας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα -στάση metro Ευαγγελισμός).

Η κυματική ενέργεια, η οποία εκμεταλλεύεται διαφορετικούς τύπους θαλάσσιας ροής – παλίρροιες, ρεύματα, κ.α.- αποτελεί μια γιγαντιαία δεξαμενή ηλεκτρικής ενέργειας, η συνεισφορά της οποίας στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), θα μπορούσε να είναι αξιοσημείωτη, σε διεθνές επίπεδο.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κυματική ενέργεια μπορεί να καλύψει το 10% της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη, ως το 2030. Παρουσιάζει όλα τα οφέλη των ΑΠΕ -μηδενικές εκπομπές προϊόντων καύσης (CO2), απεξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα κ.λπ.- αλλά και ειδικότερα πλεονεκτήματα, με σημαντικότερο αυτό της μεγάλης πυκνότητα ενέργειας και της μικρής οπτικής όχλησης, ακόμα και αν οι συσκευές εγκαθίστανται σε απόσταση που είναι ορατές από την ακτή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους είναι βυθισμένο στη θάλασσα.

Το έργο WAVEPLAM έχει ως στόχο τον περιορισμό ή και την άρση των μη τεχνολογικής φύσης εμποδίων, που θα προκύψουν όταν μεγάλης κλίμακας εφαρμογές των τεχνολογιών αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας θα είναι έτοιμες προς εγκατάσταση.

Η εκδήλωση έρχεται σε συνέχεια ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ το Φεβρουάριο του 2010, και η θεματολογία της θα είναι ευρύτερη και με περισσότερη εξειδίκευση.

Θα περιλαμβάνει θέματα μέτρησης του κυματικού δυναμικού, τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των μηχανών με έμφαση στον τομέα των σημειακών αποληπτών ενέργειας, την αγκύρωση των συσκευών και τη στήριξή τους σε πλωτές κατασκευές, καθώς και το νέο θέμα των γραμμικών ηλεκτρικών μηχανών. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τη βαθυμετρία, την ποιότητα και τη δυναμική των ιζημάτων του βυθού όπου εγκαθίστανται οι μηχανές αυτές, θέματα πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και τις επιπτώσεις της εγκατάστασης στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η ημερίδα θα κλείσει με αναφορά στη σχετική Ελληνική δραστηριότητα και εμπειρία.

Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη δημοσίων οργανισμών, εκπροσώπους ενεργειακών φορέων και βιομηχανιών, μελετητές-ειδικούς σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, πανεπιστημιακούς, επενδυτές ΑΠΕ, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή σε αυτήν. Πληροφορίες για την ημερίδα και φόρμα εγγραφής, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ www.cres.gr.  Στοιχεία για το έργο WAVEPLAM παρέχονται στην ιστοσελίδα www.waveplam.eu

ΚΑΠΕ

Σχόλια