Η Μπιρμπίλη στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, συμμετείχε ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη.

Έδωσε το στίγμα της Ελλάδας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με τη συντομότερη δυνατόν μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλής χρήσης άνθρακα, καθώς και σε θέματα όπως η προστασία της βιοποικιλότητας και κατά της χρήσης των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Κλιματική Αλλαγή

Στο Συμβούλιο, το πρώτο επί βελγικής προεδρίας, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή.

Επιβεβαίωσαν την προσφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανεβάσει τη μείωση των εκπομπών από το 20% στο 30% μέχρι το 2020, εφόσον και οι άλλες αναπτυγμένες χώρες αναλάβουν αντίστοιχες δεσμεύσεις.

Η Ελληνίδα Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη να επιβεβαιωθεί στο Κανκούν, η επιθυμίας της ΕΕ για την επέκταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο μετά το 2012, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή.

Οι Υπουργοί υιοθέτησαν δύο κείμενα με τα συμπεράσματα του συμβουλίου για την κλιματική αλλαγή.

Το πρώτο αφορά στην έκθεση της προεδρίας για την ανάλυση των επιπτώσεων της μετάβασης σε μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πέραν του 20% και στην εκτίμηση των διαρροών του άνθρακα.

Οδεύοντας προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα με ορίζοντα το 2050 και ενδιάμεσο ορόσημο το 2030, εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης εκπομπών πέραν του ήδη δεσμευτικού στόχου του 20%.

Στα σύντομα συμπεράσματά τους, οι Υπουργοί ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων που θα επιφέρει η αύξηση του στόχου μείωσης σε επίπεδο κρατών-μελών.

Η Ελληνίδα Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει συζήτηση για τους στόχους πέραν του 20%, αναφέροντας την πολιτική σημασία των ευρωπαϊκών στόχων στη προσπάθεια επίτευξης μιας φιλόδοξης, παγκόσμιας συμφωνίας.

Στη συνέχεια η κ. Μπιρμπίλη υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους παραγωγικούς τομείς ώστε να εκτιμηθούν με αξιοπιστία οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα από την περαιτέρω μείωση σε κάθε χώρα.

Ειδικά για την Ελλάδα η Υπουργός υπογράμμισε ότι η προσπάθεια μείωσης αποτελεί πολιτική επιλογή για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κοινωνία πράσινης ανάπτυξης, με χαμηλή χρήση άνθρακα.

Το δεύτερο κείμενο αφορά στην υιοθέτηση «Συμπερασμάτων Συμβουλίου» για το Κανκούν του Μεξικό, στο πλαίσιο προετοιμασίας των ευρωπαϊκών θέσεων στη Διάσκεψη των Μερών και της 6ης συνόδου των Μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο του πλαισίου-σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2010).

Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη βιοποικιλότητα

Οι Υπουργοί, υιοθέτησαν τα «Συμπεράσματα Συμβουλίου», στο πλαίσιο προετοιμασίας των ευρωπαϊκών θέσεων στη Διάσκεψη των Μερών για τη Σύμβαση της Bιοποικιλότητας (18-29 Οκτωβρίου 2010, Ναγκόγια Ιαπωνίας).

Με τις θέσεις αυτές, ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις που είχαν τεθεί επί σουηδικής και ισπανικής προεδρίας και αποσαφηνίστηκαν οι θέσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως το στρατηγικό σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα 2011-2010, η κινητοποίηση πόρων, η ολοκλήρωση τομεακών πολιτικών, η πρόσβαση και η κατανομή του οφέλους και η δημιουργία διακυβερνητικής πολιτικής, επιστημονικής πλατφόρμας.

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), σε σχέση με μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κανονισμό που θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργειά τους στην εθνική τους επικράτεια.

Η Υπουργός ΠΕΚΑ επικρότησε την ανάγκη για ένα τέτοιο κανονισμό, αναφέροντας τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα (μικρός κλήρος, κίνδυνος επιμόλυνσης, κ.λπ.), αλλά και την πάγια θέση της χώρας μας κατά της χρήσης των ΓΤΟ.

Υπενθυμίζοντας την καθολική άρνηση των πολιτών της Ελλάδας για τη χρήση των ΓΤΟ, τόνισε τη σημασία που πρέπει να έχει η βούληση του πολίτη στη διαμόρφωση πολιτικών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διμερείς συναντήσεις της Υπουργού ΠΕΚΑ

Τέλος, στο περιθώριο του Συμβουλίου, η κ. Μπιρμπίλη, είχε διμερείς συναντήσεις με την Επίτροπο για θέματα Κλιματικής Δράσης, Κόνι Χίδεγκααρντ (Connie Hedegaard) και τον Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα Περιβάλλοντος, Γιάνες Ποτότσνικ (Janez Potocnik), με τους οποίους συζήτησε θέματα πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σχόλια