Επενδύσεις: μεγάλα φορολογικά κίνητρα για όσους μπαίνουν στο "fast track"

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Φορολογικά κίνητρα κατά περίπτωση,  στους επενδυτές που θα ενταχθουν στην ταχεία διαδικασία αδειοδότησης (fast track) προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός επικρατείας Χάρης Παμπούκης.

Μεταξύ των φορολογικών κινήτρων που θα απολαύσουν όσοι επενδύσουν μεγάλα κεφάλαια στην ελληνική οικονομία περιλαμβάνονται παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο φορολογικό διάστημα, απαλλαγές από το φορολογητέο εισόδημα, αφορολόγητα αποθεματικά, χαμηλή φορολογία των μερισμάτων, μείωση ή απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές προς τρίτους κ.ά.

Η διαδικασία fast track διευρύνεται και θα μπορεί να περιλάβει επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ ή, εναλλακτικά, άνω των 75 εκατ. ευρώ με δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας.

Επίσης, σύμφωνα με την «Καθημερινή» στο νομοσχέδιο Παμπούκη περιλαμβάνει επενδύσεις ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, εάν επενδύεται ποσό τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, εάν δημιουργούνται τουλάχιστον 250 νέες θέσεις εργασίας, εάν προάγουν την περιβαλλοντική προστασία και εάν δημιουργούν υπεραξία στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Πηγή: i-live news

Σχόλια