Η ΕΕ θα ξεπεράσει τους στόχους του Πρωτόκολλου του Κιότο

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΕΑ),  εκτιμά ότι η ΕΕ θα πετύχει ή ακόμα θα ξεπεράσει τους στόχους που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κιότο, για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, η Υπηρεσία με έδρα της στην Κοπεγχάγη δημοσίευσε την εν λόγω έκθεση την Τρίτη.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι 15 χώρες της ΕΕ που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997, μείωσαν τις εκπομπές τους το 2008 και το 2009, κατά 250 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Τα κράτη της ΕΕ που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Δανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, Γερμανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Αυτό σημαίνει ότι θα ξεπεράσουν το στόχο του Πρωτόκολλου του Κιότο, για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, κατά 8% το διάστημα μεταξύ 2008-2012, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Εκπρόσωπος της ΕΕΑ, εκτιμά ότι η εν λόγω μείωση που σημειώθηκε το 2008 και το 2009, οφείλεται και στην παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η ΕΕΑ επισημαίνει ότι η Αυστρία, η Δανία και η Ιταλία «θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους μέχρι το 2012, για να εξασφαλίσουν τη δική τους συνεισφορά στο κοινό στόχο των 15 χωρών της ΕΕ».

Επίσης, η Υπηρεσία υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πετύχει το στόχο της να μειώσει τις εκπομπές  κατά 20%, μέχρι το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο λήγει το 2012.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια