Εκπαιδευτική Ημερίδα Κυματικής Ενέργειας διοργανώνει το ΚΑΠΕ

0
38

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με την αποδεδειγμένη διεθνώς βεβαιότητα ότι το δυναμικό της κυματικής ενέργειας μπορεί να έχει αξιοσημείωτη συνεισφορά στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχει σε δράσεις και έργα που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας διείσδυσης της κυματικής και γενικότερα της θαλάσσιας ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει το ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe).

Στο πλαίσιο του έργου WAVEPLAM το ΚΑΠΕ διοργάνωσε ήδη, με εξαιρετική επιτυχία, την πρώτη ενημερωτική ημερίδα για την Κυματική Ενέργεια την Άνοιξη του 2010.

Στη συνέχεια της επιτυχημένης αυτής δράσης, διοργανώνει εκ νέου Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα την Κυματική Ενέργεια, την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα – στάση metro Ευαγγελισμός).

Η θεματολογία της δεύτερης αυτής εκδήλωσης θα είναι πλατύτερη και με περισσότερη εξειδίκευση, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα που άπτονται της τεχνολογίας της Κυματικής Ενέργειας.

Θα περιλαμβάνει θέματα μέτρησης του κυματικού δυναμικού, τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των μηχανών με έμφαση στον τομέα των σημειακών αποληπτών ενέργειας, τη αγκύρωση των συσκευών και τη στήριξή τους σε πλωτές κατασκευές, καθώς και το νέο θέμα των γραμμικών ηλεκτρικών μηχανών.

Επιπλέον θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την βαθυμετρία την ποιότητα και τη δυναμική των ιζημάτων του βυθού όπου εγκαθίστανται οι μηχανές αυτές , θέματα πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και τις επιπτώσεις της εγκατάστασης στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Η ημερίδα θα κλείσει με αναφορά στην σχετική Ελληνική δραστηριότητα και εμπειρία.

Η ημερίδα απευθύνεται κατ’ αρχήν σε επενδυτές παραγωγής ενέργειας, σε κατασκευαστές και στελέχη δημοσίων οργανισμών.

Επίσης αφορά εκπροσώπους ενεργειακών φορέων, βιομηχανιών, μελετητές-ειδικούς σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, πανεπιστημιακούς, και ενώσεις επενδυτών ΑΠΕ, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ελεύθερη αλλά είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή σε αυτήν. Η εγγραφή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.cres.gr/waveplam/seminar_GR.htm ή με αποστολή της φόρμας εγγραφής, μέχρι την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010.

Πληροφορίες για την ημερίδα, φόρμα εγγραφής, αλλά και τα αποτελέσματα του έργου

WAVEPLAM παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.waveplam.eu

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια