ΔΕΗ: το δίκτυο διανομής περνάει σε θυγατρική

0
27

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την απόφαση να διαχωρίσει νομικά το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ έλαβε το ΔΣ της εταιρείας.

Έτσι, η διανομή περνάει σε 100% θυγατρική της ΔΕΗ, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και η εισφορά σε 100% θυγατρική του δικτύου μεταφοράς.

Πρακτικά, ο διαχωρισμός του δικτύου διανομής σημαίνει πως στη θυγατρική θα μεταφερθούν τα πάγια δηλαδή τα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης μαζί με τα 7.000 περίπου άτομα της αντίστοιχης γενικής διεύθυνσης.

—Η ανακοίνωση της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, κατά την συνεδρίασή του στις 12 Οκτωβρίου 2010, ενέκρινε όπως, όλες οι δραστηριότητες της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή, τόσο της διαχείρισης του δικτύου όσο και της παροχής των υπηρεσιών δικτύου στο σύνολο της χώρας, καθώς και οι δραστηριότητες του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που ασκούνται σήμερα από τη ΔΕΗ, περιέλθουν σε μία κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ.

Ενέκρινε, επίσης, τη μεταβίβαση στη θυγατρική εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που ανήκουν στις παραπάνω δραστηριότητες, με την εξαίρεση των παγίων του δικτύου, των ακινήτων και εγκαταστάσεων της διανομής, τα οποία θα παραμείνουν στην κυριότητα της μητρικής ΔΕΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με νεότερη απόφασή του, θα καταρτίσει και εξειδικεύσει την πρότασή του που θα υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εμπρόθεσμα για το σκοπό αυτό.

econews

Σχόλια