Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών ρύπων από το CSE στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Τα κεντρικά γραφεία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) έγιναν «πράσινα» δεδομένου ότι υλοποίησαν με επιτυχία στρατηγική μέτρησης και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (Εκπομπές ρύπων) των κεντρικών τους γραφείων.

Tο Κέντρο Αειφορίας (CSE) προχώρησε εθελοντικά στην μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Στις μετρήσεις συμπεριλήφθησαν οι μεταφορές των εργαζομένων, τα εταιρικά ταξίδια, η ηλεκτρική κατανάλωση του κτιρίου και οι υπόλοιπες εκπομπές που προκύπτουν από την λειτουργία του, ενώ υποβλήθηκαν προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων υπήρξε εξωτερική διακρίβωση από τον κορυφαίο ελβετικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Myclimate.

Ο Νίκος Αυλώνας, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αειφορίας, δήλωσε «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία ‘’Πρασινίσματος‘’ των γραφείων του ΠΑΣΟΚ, την οποία και υλοποιήσαμε με στόχο την δημιουργία καλών πρακτικών μέσα στους φορείς, συμβάλλοντας έμπρακτα στην Πράσινη Ανάπτυξη».

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος-Χωροταξίας του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε «Το Κίνημα μας, αναγνωρίζοντας έγκαιρα την σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης ξεκίνησε από το τέλος του 2009 και ολοκλήρωσε πρόσφατα μια πρωτοβουλία για την απογραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του ΠΑΣΟΚ στο κτίριο της Ιπποκράτους.

Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας μας δίνουν την δυνατότητα να σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και εκτελούμε πλέον τις δραστηριότητες μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων (πχ χαρτί) αλλά και ενεργειακών πόρων (πχ ηλεκτρικό ρεύμα) κάτι που αποτελεί μια ουσιαστική ως προς τον συμβολισμό της , προσπάθεια στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός κινήματος πολιτών και φορέων για την προστασία του κλίματος.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της παραπάνω πρωτοβουλίας, το ΠΑΣΟΚ θα οργανώσει μια εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της απογραφής και το Κέντρο Αειφορίας (CSE) θα εκπαιδεύσει το στελεχιακό δυναμικό μας».

Το  Κέντρο Αειφορίας (CSE), ο κορυφαίος Ελληνικός εξειδικευμένος οργανισμός στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ),  πρωτοπορεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα που σχετίζονται με το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής, παρέχοντας πρακτικές λύσεις, όπως η μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, προτάσεις μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και αντιστάθμιση εκπομπών ρύπων.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αειφορίας (CSE) έχει υλοποιήσει με επιτυχία αντίστοιχα πρωτοποριακά έργα στην Ελλάδα όπως αυτό της Γέφυρα A.E και στο εξωτερικό με το Υπουργείο Οικονομικών της Πολιτείας του Illinois των Η.Π.Α, τα οποία και είχαν σημαντική αναγνώριση.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια